ARKIVETS Venneforening

ARKIVETS Venneforening har som formål å skapet et kontaktnett for Arkivet, markere og støtte den økonomisk. Venneforeningen har også ansvar for drift, vedlikehold og omvisning i Gestapokjelleren.

 Nær 10.000 personer blir årlig guidet gjennom kjellerens historie. Stiftelsen Arkivets Venneforenings kontor i Arkivet er bemannet hver dag. Det kan tegnes medlemskap for enkeltmedlemmer, bedrifter, foreninger og lag. Det er også mulig å tegne livstidsmedlemskap.

Leder: Tor Hultmann
Koordinator: Stein Chr Salvesen