Velkommen til ny utstilling

Velkommen til ny utstilling

Lørdag 9. april åpnet vår nye hovedutstilling – «Brennpunkt Arkivet: Okkupasjon, motstand, fangenskap og samarbeid i Agder 1940-1945». I den nye utstillingen settes menneskers ulike handlingsvalg i fokus. Vårt mål er at utstillingen vil engasjere, utfordre, berøre og formidle aktuell og samtidsrelevant historie for alle.

Bildet viser "Seljetreet" som er en del av utstillingen "Brennpunkt Arkivet". "Seljetreet" er laget av Trond Henning Monan.

Arbeidet med utstillingen har tatt nesten tre år. Vi gleder oss til å presentere «Brennpunkt Arkivet» for tusenvis av skoleelever og andre besøkende i årene som kommer. Dristige pedagogiske grep og et bredt spekter av virkemidler preger den nye utstillingen, som baserer seg på forskning og tverrfaglig arbeid. Med «Brennpunkt Arkivet» tydeliggjøres sammenhengen mellom fortid, nåtid og framtid: Åsted – verdig minnested – framtidsrettet lærested.

 

 

 


.