Thomas V.H. Hagen

Thomas V.H. Hagen

Stilling: Avdelingsleder for forskning, undervisning og dokumentasjon
E-post: [email protected]
Telefon: 469 20 446

Utdanning

Ph.d. i historie fra Universitetet i Agder (2018)

Praktisk-pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo (2005)

Cand.philol. med historie (hovedfag), nordisk språk og litteratur og juss fra Universitetet i Oslo (2004)

Arbeidserfaring

Fra 2004 til 2007 jobbet jeg som lektor ved Vetland skole og ressurssenter for døve og sterkt tunghørte i Oslo. Deretter jobbet jeg som lektor i norsk og historie ved to videregående skoler i Kristiansand. Var med å utvikle Stiftelsen neveragain.no som samlet inn, digitaliserte og tilgjengeliggjorde filmopptak med tidsvitner fra andre verdenskrig. Ansatt som historiker ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter siden 2011.

Faglige interesser

  • film-, kino- og mediehistorie
  • fangehistorie
  • det tyske sikkerhetspolitiet (SIPO/SD)
  • propaganda
  • hverdagsmotstand
  • kjønnshistorie
  • minnestedspedagogikk

Pågående prosjekter

"Re-presenting Sonnenburg" (internasjonalt samarbeidsprosjekt som har søkt EØS-midler)

Norsk digitalt fangearkiv (samarbeidsprosjekt mellom Falstadsenteret og ARKIVET)

Vitenskapelig arbeid

Folkefellesskap, forlystelse og hverdagsmotstand: Kino i Norge 1940-1945 (ph.d.-avhandling i historie, UiA 2018)

Nordmenn i fangenskap 1940-1945 (artikkel i Norgeshistorien på nett, publisert des. 2015)

“Godviljens menn”: retorisk maskulinitet og sosial praksis i Vernepligtige Officerers Forening 1945-75 (hovedoppgave i historie, UiO 2004)

Andre publikasjoner

Mellom nazistisk justis og hverdagsmotstand: film- og kinosensur i Norge 1940-1945, i Nytt blikk 6, 2016

Sonnenburg und die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Norwegen, i H. Coppi og K. Majchrzak (red.), Das Konzentrationslager und Zuchthaus Sonnenburg, Berlin: Metropol Verlag 2015 [også utgitt på polsk]

Agnes, Liv, Ida og Eva: kvinneroller i norske okkupasjonsfilmer, i Nytt blikk. Årsskrift fra Stiftelsen Arkivet 2013

Jakten etter jødene på Agder: fortellinger om det sørlandske holocaust, Kristiansand: Stiftelsen Arkivet 2010 (sammen med Gro Kvanvig og Roger Tronstad)

Kronikker og artikler publisert på nett, i aviser og tidsskrifter m.v. (utvalg)

Nordmenn i fangenskap, Slekt og data 2/2018 (s.m. Arne Langås)

Et levende minnested, nettartikkel publisert 22.2.2018, http://stiftelsen-arkivet.no/et-levende-minnested

Et minnesmerke til begeistring, ettertanke og besvær, kronikk i Fædrelandsvennen 20.2.2018 (s.m. Bjørn Tore Rosendahl), https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/EobPrP/Et-minnesmerke-til-begeistring_-ettertanke-og-besvar

Tilsvar til statsarkivaren, leserinnlegg i Fædrelandsvennen 22.6.2017 (s.m. Gunhild Aaby)

Dyster framtid for Agders fortid?, kronikk i Fædrelandsvennen 7.6.2017 (s.m. Gunhild Aaby)

Fra en kunstners hemmelige liv i det okkuperte Norge, kronikk i Fædrelandsvennen 19.5.2017, https://www.fvn.no/mening/i/eQw1l/Fra-en-kunstners-hemmelige-liv-i-det-okkuperte-Norge?spid_rel=2

Kino som demokratisk kampsport: portrett av kino som sted i det okkuperte Norge 1940-1945, i Agderposten 25.11.2016

Om myter og virkelighet, kronikk i Agderposten 6.7.2016 (også publisert i Avisen Agder)

Om bløff og historie, kronikk i Fædrelandsvennen 10.6.2016

Derfor er vi ennå ikke ferdige med krigen, kronikk i Agderposten 9.10.2015

Mørk historie i nytt lys, kronikk i Fædrelandsvennen 11.2.2015

Fedrelandet foran alt. Skuddene i Trandumskogen 9. mai 1944, kronikk i Agderposten 9.5.2014

Kristiansand–Oslo o/Berg, kronikk i Agderposten 24.1.2014

En østerriksk motstandshelt i Kristiansand, kronikk i Fædrelandsvennen 8.5.2013

Eurovision Song Contest – skapt i EUs bilde, i Fædrelandsvennens nettutgave av “God helg” 4.5.2013 (kan leses her: http://www.fvn.no/tema/godhelg/Hva-forteller-MGP-om-europeisk-integrasjon-2402600.html)

Kon-Tiki og suget i historien: historiske filmer og deres forhold til fortida, i Fædrelandsvennens nettutgave av “God helg” 6.10.2012 (kan leses her: http://www.fvn.no/tema/godhelg/Kon-Tiki-og-suget-i-historien-2296643.html)

Holocausts ofre, kronikk i Fædrelandsvennen 27.1.2009 (sammen med Bjørn Enes)

Max Manus – minus manus, kronikk i Fædrelandsvennen 31.1.2009

Mannens plass i forsvarshistorien, i KFB-bladet 1/2002