Velkommen til høstens Temavandring på ARKIVET

Velkommen til høstens Temavandring på ARKIVET

I høst starter vi opp med nye omvisninger som gir besøkende muligheten til å bli enda bedre kjent med ARKIVETs arbeid. Fire søndager før jul, fra 1. september til 8. desember, inviterer vi til Temavandring på ARKIVET. Vandringene ledes av våre ansatte med høy kompetanse på dagens tema, og har oppstart kl. 14.30.

Hver søndag året gjennom tar våre omvisere publikum med på en guidet runde i Brennpunkt Arkivet. Søndagsomvisningene gir et viktig innblikk i tiden under krigen, fra angrepet 9. april til krigens siste dager. Nytt i høst er temavandringene, hvor man får bli kjent med andre sider ved andre verdenskrig enn man gjør i kjellerutstillingen.

Temavandring på ARKIVET starter opp søndag 1. september, med En global krig som tema. Vandringen ledes av historiker Bjørn Tore Rosendahl, som gjennom vår nye utstilling om krigsseilerne har hatt fokus på å vise hvordan sjøfolks innsats trakk nordmenn inn i en verdensomspennende krig.

Søndag 6. oktober ledes vandringen av historiker Simen Zernichow, som forteller om Søren Brandsnes: krigsseiler, fange og englandsfarer. Søren Brandsnes var ikke mer enn 19 år gammel, da han høsten 1939 dro til sjøs - uten å vite hva slags prøvelser de neste årene skulle bringe.

Søndag 10. november handler om Holocaust i Agder og i Norge, og vandringen ledes av historiker Thomas V.H. Hagen. Alle jødene med fast bosted i landsdelen overlevde krigen. Flere hundre norske jøder ble sendt til Tyskland og møtte en helt annen skjebne.

Søndag 8. november handler det om Jul på Arkivet, og vi holder to vandringer. En vandring for voksne ledes av Thomas V.H. Hagen og Gro Kvanvig, mens en vandring for barn ledes av Eystein Ellingsen.

Vandringene begynner kl. 14.30, slik at det er god tid til å få med seg omvisning i Brennpunkt Arkivet i forkant. Velkommen!