Samlokalisering

På Arkivet er flere sentrale humanitære organisasjoner samlokalisert. Samlokaliseringen sørger for et godt faglig miljø og styrker det fredsbyggende arbeidet.

Under paraplyen større rom for menneskeverd arrangerte organisasjonene på Arkivet ulike arrangement. Les mer.