Det er for tiden tre ledige stillinger ved ARKIVET:

Samlingsforvalter/konservator (100%)

Formidler med ansvar for bibliotek (100%)

Service- og driftsmedarbeider (60%)