Sharing European Memories at School

Sharing European Memories at School

I to år har Stiftelsen Arkivet deltatt i det EU-finansierte prosjektet Sharing European Memories at School, og prosjektet er nå avsluttet. Målet har vært å utvikle en metode for å undervise i historisk minne i klasserommet.

Prosjektets  to hovedprodukter er håndboken Hvordan arbeide med historisk minne i klasserommet? Undervisningsopplegg og veiledning og Database for europeiske minner.

Informasjon, dokumenter og database finner du her