Sharing European Memories - at School

Sharing European Memories - at School

27. mars var Stiftelsen Arkivets pilotklasse i EU-prosjektet, Sharing European memories - at School, utplassert på lokale minnesmerker knyttet til 2. verdenskrig. Her forteller Søren Brandsnes om sine opplevelser som krigsseiler om bord på Hestmanden.

Dagen begynte på Stiftelsen Arkivet. I tillegg til å besøke Gestapokjelleren fikk elevene oppleve Else Marie Jacobsens flotte veggteppe. Etterpå bar det ut i byens gater, til fots og på sykkel, for å se på i alt fire andre minnesteder i Kristiansand. På Odderøya ble elevene møtt av en representant fra Odderøyas venner, som fortalte om hendelsene der den 9. april 1940. I tilfluktsrommet på Lund fikk elevene treffe en som søkte sikkerhet i tilfluktsrommet som liten gutt under krigen. Elevene møtte andre deler av krigshistorien på Jegersberg, hvor de fikk høre om henrettelsen av sovjetiske krigsfanger, og på Hestmanden, der de både fikk omvisning i båten og ikke minst fikk møte en krigsseiler.

På Odderøya fortalte tidsvitne, Kåre Steinsland, blant annet om okkupasjonen av Kristiansand 9. april 940.

Les mer om EU-prosjektet Sharing European Memories - at school her