Rådet for Arkivet freds- og menneskerettighetssenter

Medlemmer 2019 - 2021

Leder: Tor Wennesland
Nestleder: Hanne Sophie Greve 
 
Medlemmer: Åse Lill Kimestad. Aud Blattmann. Harald Sødal. Hanne Haaland. Kirsti Mathisen Hjemdahl. Sylfest Lomheim. Inger Turid Tonstad. Terje Næss. Bjørn Robstad. Arne Thomassen. Finn Holmer Hoven. Arne Eilertsen. Rita Johnsen. Eva Bergh. Eva Kvelland. Anette Storeide. Mette Gundersen. Lars Erik Lyngdal. Carl Viggo Axelssen. Jan Jørg Tomstad. Helge Hovland. Arne Laudal. Tor Sommerseth.  

Protokoll fra rådsmøtet 2019