Prosjekter

Vinteren 2013 ble det EU-finansierte prosjektet "Sharing European memories at school" avsluttet etter to års arbeid.

Målet med prosjektet var å utvikle en metodikk for å gjøre skoleelever bevisste på historisk minne. Gjennom å arbeide med historisk minne kan elevene utvide sin forståelse av historisk kildemateriale og undersøke hvordan og hvorfor historie er relevant for nåtiden. 

Dokumenter:

- /files/Kort-blikk-pa-metodikken.pdf (kort veiledning)

- /files/Metodikken.pdf (utfyllende om metodikken)

Databasen for europeiske minner (erfaringer og materiale fra skoler som har brukt metodikken)

Prosjektet var knyttet til EUs Lifelong Learning Programme og var et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Arkivet og partnere i Storbritannia, Spania, Italia, Polen og Slovenia. Les mer på prosjektets egen hjemmeside her (norsk og engelsk tekst).Intervju med tidsvitne


Presentasjon av digitale fortellinger på kinoen i Kristiansand