Overlevering av unik krigsseilerdagbok

Overlevering av unik krigsseilerdagbok

Unik krigsseilerdagbok ble i dag overlevert til Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Stiftelsen Arkivet. Hans Petter Henriksen startet å skrive dagbok da det var på det mest dramatiske i en fransk havn i juni 1940. Dagbøkene går fram til og med mai 1941, og de gir et fantastisk innblikk i hvordan krigen i denne mørke tiden artet seg for en norsk sjømann. Familien hans har skrevet av dagbøkene og gjort de mer lesbare for alle som vil ønske å lese disse. Norsk senter for krigsseilerhistorie vil formidle innholdet herfra i tiden som kommer, blant annet via Krigsseilerregisteret.

Dagbøkene ble overlevert fra Kjell Windsland, barnebarn til Hans Petter Henriksen. På bildet overlater han dagbøkene til Bjørn Tore Rosendahl, som er leder for Norsk senter for krigsseilerhistorie.