Overgangsrettferdighet

Overgangsrettferdighet er en felles betegnelse på prosesser ment å sikre rettferdighet, kollektivt minne og historisk bevissthet i overgangen fra en voldelig konfliktfull fortid mot en fredelig og demokratisk fremtid. Stiftelsen Arkivet driver forskning og teori-utvikling innen dette relativt nye feltet. Vårt fokus er spesielt knyttet til narrative perspektiv på rettferdighet, minne og historiebruk i overgangsrettferdighets-prosesser”.

 

 Narrative Justice – A study of transitional justice in Cambodia discussed on the basis of elements from Paul Ricoeur`s philosophy