Opplegg gjennom Den kulturelle skolesekken

Stiftelsen Arkivet har levert undervisningsopplegg til Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder fylkeskommune i flere år, både til grunnskolen og videregående skoler. Bestilling av opplegg skjer gjennom kulturkontakten ved den enkelte skole.

Da Arne var barn, var det krig (mellomtrinnet)

Tidsvitne: Arne Eilertsen

Formidler: Eystein Ellingsen

Elevene får møte Arne, som var barn under andre verdenskrig. Hva er det som er likt og hva er forskjellig fra å være barn i dag? Vi snakker generelt om krig, og elevene får være med å reflektere rundt hva krig er for noe. Det trygge Norge er hele tiden bakteppet for denne delen. Videre vil elevene få høre historien om rasjonering og hverdagsliv. Til slutt får de være med på en workshop hvor formingsaktiviteter som skal symbolisere fred, og ikke minst vennskap, står i sentrum.


Fra Da Arne var barn, var det krig