Opplegg gjennom Den kulturelle skolesekken

Stiftelsen Arkivet har levert undervisningsopplegg til Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder fylkeskommune i flere år, både til grunnskolen og videregående skoler. Bestilling av opplegg skjer gjennom kulturkontakten ved den enkelte skole.

Da Arne var barn, var det krig (mellomtrinnet)

Tidsvitne: Arne Eilertsen

Formidler: Eystein Ellingsen

Elevene får møte Arne, som var barn under andre verdenskrig. Hva er det som er likt og hva er forskjellig fra å være barn i dag? Vi snakker generelt om krig, og elevene får være med å reflektere rundt hva krig er for noe. Det trygge Norge er hele tiden bakteppet for denne delen. Videre vil elevene få høre historien om rasjonering og hverdagsliv. Til slutt får de være med på en workshop hvor formingsaktiviteter som skal symbolisere fred, og ikke minst vennskap, står i sentrum.

Tilfluktsrommet (ungdomsskolen)

Formidler: Eystein Ellingsen

I Kristiansands eneste restaurerte frittstående tilfluktsrom fra andre verdenskrig inviterer vi tiendeklassinger fra Kristiansand ned under jorden. I dette rommet satt mennesker og kjente på frykten under krigen mens de ventet på faren over-signalet. Dagens kristiansandungdom lever på betryggende avstand fra verdens mer enn 30 kriger, men deres konflikter som kan være en del av deres hverdag, kan være brutale nok. Gjennom kurset Tilfluktsrommet blir de utfordret på disse spørsmålene og på mulighetene disse emnene gir for tekstskriving. Elevene får konkrete skrivetips i sjangeren novelle, og de får tilbud om profesjonell respons på sine tekster. Dette kurset har vært gjennomført siden 2006 for mer enn 3000 elever.  

Tekst og musikk i krig og konflikt (ungdomsskolen)

Formidlere: Askil Holm og Eystein Ellingsen

Også dette kurset begynner under jorden i tilfluktsrommet på Lund. Innledningen ligner på det originale tilfluktsrom-kurset, men etter den første delen tar dette kurset en helt annen dreining. Elevene blir med på en musikalsk reise med krig og konflikt som bakteppe. Gjennom refleksjoner rundt ungdommenes egne konflikter i sin egen hverdag ønsker formidlerne å ta i bruk tekster fra musikkens verden for å gjøre elevene i stand til å uttrykke følelser gjennom et aktivt forhold til sangtekstproduksjon. Elevene skriver egne låter i løpet av kursdagen, og det blir gitt tilbud om profesjonell tilbakemelding på de tekstene som produseres.

 


Fra Tilfluktsrommet


Fra Da Arne var barn, var det krig