Nytt blikk 2012

Nytt blikk 2012

Tema: Arveskyld

Hvordan har det vært å vokse opp som etterkommer etter nazister fra andre verdenskrig?
Og hvem skal fortelle denne historien?
Er det etterkommerne selv, eller er det historikere og forskere? Journalister?
Og hva med begreper som skam, arv, skyld og forsoning? Er de med i disse fortellingene?

Stiftelsen Arkivet i Kristiansand har jobbet mye med historiene fra tiden etter andre verdenskrig. I 2009 ble det blant annet gitt ut ei bok, Etter freden, som inneholder fortellinger om barn av motstandsmenn- og kvinner som satt i tyske konsentrasjonsleirer. Disse fortellingene fremmer i liten grad historier om helter så mye som historier om mennesker som har levd med store traumer og stort psykisk press etter år i fangenskap. Barna deres har allikevel levd med en stolhet over hva foreldrene utrettet under krigen.

Men hva med dem på «den andre siden»? På hvilken måte har barna etter nazistene levd med foreldrenes historier. Hva skjer når det er skam som ligger i bunnen av historiene som fortelles?

Etterkommerne etter nazistene fra siste verdenskrig, er ikke alltid enige om hvordan deres historie skal fortelles og forvaltes. Ofte vil etterkommerne skape sin egen historie, men kommer i konflikt med andre som vil skape sin på en annen måte. Hvem eier sannheten om hva som skjedde? Om hvilke motiver som lå til grunn for hvilken side man valgte under krigen?

I dette nummeret av Nytt blikk har vi utfordret mennesker med ulike historier til å komme med bidrag om hvordan det har vært og er å være etterkommer av en nazist, eller å være et såkalt NS-barn. Vi har ingen ambisjon om å belyse feltet på en representativ enn si uttømmende måte. Heller har vi et håp om at denne utgivelsen kan bidra til økt interesse for hvordan historie blir til i kjølvannet av dramatiske hendelser.

Kjøp Nytt blikk her

Bli abonnent

 

Les utdrag fra Nytt blikk 2012 her:

EBBA D. DROLSHAGEN
Du skal ikke elske din fiende
 
MIRJAM KRISTENSEN
«Hva er det av far i meg?»
Samtale med Bjørn Westlie
 
OLE WILHELM KLÜWER
Slik han ser det
Intervju av Thomas V.H. Hagen

 

Knut Engelskjøn er en av bidragsyterne til Nytt bilkk 2012. Her fra lanseringen i samtale med Thomas Hagen.