Nyhetsarkiv

Med Arkivet freds- og menneskerettighetssenter inn i framtiden

Med Arkivet freds- og menneskerettighetssenter inn i framtiden

Åpningstalen til Audun Myhre: Gamle menn er farlige. Framtiden betyr ikke noe for dem! Sitatet skal stamme fra dramatikeren George Bernhard Shaw og er dramatisk for undertegnede som i hvert fall i barnebarns øyne er en gammel mann. Men heldigvis er ikke utsagnet sant. I hvert fall ikke for alle gamle eller eldre menn. Blant de mange frivillige her ved Arkivet, er det også mange eldre eller gamle menn. Og jeg opplever at engasjementet bak den historiske interessen er nettopp framtiden og hvilket samfunn vi ønsker for våre etterkommere.

Bjørn Tore Rosendahl disputerer

Bjørn Tore Rosendahl disputerer

2. februar disputerte Bjørn Tore Rosendahl som første ph.d.-student i historie ved Universitetet i Agder. Avhandlingen er artikkelbasert og skrevet på engelsk. Tittelen er «Seafarers or war sailors? The ambiguities of ensuring seafarers’ services in times of war in the case of the Norwegian merchant fleet during the Second World War». Rosendahl er Faglig leder for Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, som også har finansiert ph.d.-prosjektet.

Glimt før åpningen.

Glimt før åpningen.

Like før den offisielle åpningen av ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter: Mye er på plass, men en del gjenstår før vi kan åpne dørene. Velkommen 1. februar.

Åpningsprogram

Åpningsprogram

Når ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter åpner 1. februar ønsker vi velkommen til en uke fylt med ulike arrangement, utstillinger og workshops i regi av Arkivet eller i samarbeid med andre organisasjoner. Les hele programmet her.

Årets Holocaustmarkering

Årets Holocaustmarkering

27. januar er den offisielle minnedagen for Holocaust. Som de tolv foregående år arrangerer ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og samarbeidende organisasjoner en stor markering for Kristiansand og Arendals niendeklassinger. Torsdag 25. og fredag 26. januar i Kristiansand. Mandag 29. januar i Arendal

En ærlig samtale - Møte mellom Faten og Solveig

En ærlig samtale - Møte mellom Faten og Solveig

7. februar kl. 18.00 inviterer FN-sambandet Sør til et møte mellom Faten Al-Husseini og Solveig Omland. En ærlig samtale – har FN-sambandet kalt dette spennende møte mellom Faten og Solveig. Sentrale temaer blir utenforskap og sosial kontroll.

Åpen dag på ARKIVET- freds og menneskerettighetssenter

Åpen dag på ARKIVET- freds og menneskerettighetssenter

Velkommen til åpen dag på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Det er mulig å se det nye bygget og besøke våre utstillinger. Det er omvisning i "Brennpunkt Arkivet" kl. 13.15 og 16.30

Offisiell åpning av ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Offisiell åpning av ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Bilde: Mandal Byorkester. OFFISIELL MARKERING FOR INVITERTE GJESTER

God jul fra Stiftelsen Arkivet

God jul fra Stiftelsen Arkivet

Ansatte på Stiftelsen Arkivet samlet rundt Bente Sommerfeldt-Colbergs utsmykking "ReSpectare" ved inngangspartiet til Arkivet freds- og menneskerettighetssenter som åpner 1. februar 2018. Vi takker samarbeidspartnere og støttespillere for samarbeidet i 2017 og ønsker alle en god og fredfull jul.

Er en atomvåpenfri verden mulig?

Er en atomvåpenfri verden mulig?

Fredsprisen for 2017 ble 10. desember utdelt til Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen (ICAN) for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen, og for sin innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen. Vi gratulerer ICAN med en fortjent pris!

"Brennpunkt Arkivet" åpner 1. februar 2018

Den permanente utstillingen "Brennpunkt Arkivet" gjennomgår en oppjustering og åpner for publikum samtidig med Arkivet freds- og menneskerettighetssenter 1. februar 2018. Det er mulig å bestille omvisning for skoleklasser og grupper allerede nå.

APPELL Krystallnatten 9.november 2017

APPELL Krystallnatten 9.november 2017

Flere hundre var møtt opp i Kristiansand sentrum for å markere Krystallnatten og ta avstand til nynazisme. Audun Myhre fra Stiftelsen Arkivet var en av dem som holdt appell. Appellen kan leses her.

Besøk på Arkivet:

Besøk på Arkivet:

Vi ønsker publikum velkommen til å besøke Stiftelsen Arkivet. Før nytt bygg står klart i februar 2018 vil framkommelighet for bevegelseshemmede og parkeringsmuligheter være noe redusert. Vi har allikevel et rikt program med foredrag, kurs og markeringer. Se program til høyre. For grupper som ønsker omvisning anbefaler vi å ta kontakt på forhånd.

Våre utstillinger:

Våre utstillinger:

Stiftelsen Arkivets historie blir formidlet gjennom vår permanente utstilling "Brennpunkt Arkivet" samt to temporære utstillinger. Utstillingene på Arkivet er åpen mandag til fredag kl 10-15, og søndag kl 13-15. Det er guided tur kl 1315. Brennpunkt Arkivet stenges for oppjusteringer fra 4. desember.