Nyhetsarkiv

APPELL Krystallnatten 9.november 2017

APPELL Krystallnatten 9.november 2017

Flere hundre var møtt opp i Kristiansand sentrum for å markere Krystallnatten og ta avstand til nynazisme. Audun Myhre fra Stiftelsen Arkivet var en av dem som holdt appell. Appellen kan leses her.

Besøk på Arkivet:

Besøk på Arkivet:

Vi ønsker publikum velkommen til å besøke Stiftelsen Arkivet. Før nytt bygg står klart i februar 2018 vil framkommelighet for bevegelseshemmede og parkeringsmuligheter være noe redusert. Vi har allikevel et rikt program med foredrag, kurs og markeringer. Se program til høyre. For grupper som ønsker omvisning anbefaler vi å ta kontakt på forhånd.

Våre utstillinger:

Våre utstillinger:

Stiftelsen Arkivets historie blir formidlet gjennom vår permanente utstilling "Brennpunkt Arkivet" samt to temporære utstillinger. Utstillingene på Arkivet er åpen mandag til fredag kl 10-15, og søndag kl 13-15. Det er guided tur kl 1315. Brennpunkt Arkivet stenges for oppjusteringer fra 4. desember.

Krigsseilerregisteret har passert 25.000

Krigsseilerregisteret har passert 25.000

10. oktober fikk krigsseiler nr 25.000 sin egen side i Krigsseilerregisteret! Sjøfolkene i handelsflåten stod for det viktigste norske bidraget til alliert seier under andre verdenskrig. Den viktige historien om krigsseilerne 1939-1945 gjøres tilgjengelig for alle gjennom det nasjonale nettbaserte registeret: www.krigsseilerregisteret.no.

Åsted og minnested:

Åsted og minnested:

Stiftelsen Arkivet holder til i det tidligere statsarkivet i Kristiansand som under andre verdenskrig var hovedkvarter for Gestapo på Sørlandet. I nazistenes tjeneste ble bygningen et symbol for tortur og menneskeforakt. I dag er huset fylt med aktivitet som skal bidra til et samfunn med større rom for menneskeverd, basert på frihet og demokrati.

Vi marsjerte under fanen Større rom for menneskeverd.

Vi marsjerte under fanen Større rom for menneskeverd.

26. august under årets PRIDE-parade marsjerte Stiftelsen Arkivet, Røde Kors, Amnesty International og FN-sambandet i fellesskap under parolen: Større rom for menneskeverd. Nynazistenes marsj gjennom våre gater har vist oss at det finnes krefter i samfunnet som ikke deler det store flertallets syn på menneskeverd. Arkivet er vår bys tunge symbol på hva som skjer om slike krefter får utvikle seg. Alle minoriteter som møter trusler på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller seksuell orientering har krav på å bli beskyttet. Det er vi som fellesskap som skal beskytte dem. Derfor marsjerte vi under fanen Større rom for menneskeverd.

Når menneskeforakten marsjerer

Når menneskeforakten marsjerer

29. juli 2017 marsjerte en nynazistisk gruppering i Kristiansands gater. Her er Stiftelsen Arkivets svar til dette: 17.mai marsjerer vi mer eller mindre i takt gjennom Markensgate for frihet, fred og demokrati. Når menneskeforakten marsjerer gjennom samme gate, vekker det sterke følelser. Vi blir provosert, og det maner til både aksjon og refleksjon. Stiftelsen Arkivet formidler hver dag historien om hvordan det blir i et samfunn hvor nazisme, i dag representert ved en marginal gruppe her lokalt, tar makten i et samfunn.

Stiftelsen Arkivet på Arendalsuka

Stiftelsen Arkivet på Arendalsuka

Stiftelsen Arkivet er på plass med egen stand under Arendalsuka. Besøk oss gjerne for å bli bedre kjent med hva vi driver med. Stiftelsen Arkivet arrangerer daglige dialogmøter med utgangspunkt i demokrati, kommunikasjon og innflytelse. se i kalenderen til høyre eller last ned pdf versjon av hele programmet her.

Årets 17. mai tale

Årets 17. mai tale

Det var Imam og styreleder ved muslimsk union i Agder, Akmal Amal som holdt årets 17. mai tale og la ned krans ved Stiftelsen Arkivet. Talen kan leses her.

Krigsseilernes dag på Agder

Krigsseilernes dag på Agder

Krigsseilernes dag på Agder arrangeres onsdag 10. mai 2017, kl 17.00 på Stiftelsen Arkivet. Krigsseilernes dag skal sette fokus på krigsseilernes innsats under krigen og den betydning det fikk for krigens utvikling.

8. mai på Arkivet

8. mai på Arkivet

Stiftelsen Arkivet inviterte i år til en variert markering av Frigjøringsdagen. 8. mai-programmet favnet bredt og fylte Arkivet med aktiviteter og arrangement fra morgen til kveld. Med flotte representanter fra flere generasjoner ble både frigjøringsdagen og veterandagen behørig markert.

Tirsdag på Arkivet: Monica Csango

Tirsdag på Arkivet: Monica Csango

Tirsdag 6. juni kl 1900 kommer Monica Csango til Arkivet for å presentere sin siste bok "Fortielser. Min jødiske familiehistorie". I denne historien ser vi hvordan en families tap nedarves i generasjoner og skaper savn og sorg.

Russerfangenes dag

Russerfangenes dag

Fredag 5. mai 2017 la Tor Løset ned krans ved minnesmerket på Jegersberg v/Grønn slette over de sovjetiske krigsfangene på Agder, som ble henrettet der av nazistene. Den russiske ambassaden var representert ved markeringen. Elever fra Prestheia skole deltok også.

20 000 Krigsseilere registrert!

20 000 Krigsseilere registrert!

Gjennom utrettelig frivillig innsats fra medlemmer av sjømannsforeninger og andre i hele Norge, har 20 000 krigsseilere nå fått hver sin side i Krigsseilerregisteret. Det er en formidabel økning på 14 000 siden registeret ble åpnet i januar 2016. Den sterke frivillige innsatsen kombinert med historikeres bidrag til kvalitetssikring, gjør at registeret er blitt et nettsted hvor mange etterkommere for første gang kan lese og få dokumentert hva deres far, bestefar eller onkel opplevde under andre verdenskrig; om skip, mannskap og krigsforlis.