Nyhetsarkiv

Kunst på Arkivet i sommer

Kunst på Arkivet i sommer

Besøkende på Arkivet i sommer har anledning til å oppleve to ulike kunstopplevelser. Stein Roger Sordals bildeutstilling "Enigma Sessions" over Alan Tourings arbeid og Marita Skeibrok Holthes installasjon "64 Trinn". Begge har hentet sin insperasjon fra 2. verdenskrig.

Vandreutstilling over krigsseilernes historie

Vandreutstilling over krigsseilernes historie

Stiftelsen Arkivet presenterer i sommer en vandreutstilling over krigsseilernes historie. Gjennom portretter, sitater og lydopptak presenterer utstillingen 25 gjenlevende krigsseilere og deres ektefeller som representerer de menneskelige omkostningene, enkeltmennesket og mangfoldet i krigsseilernes historie.

Hvordan kunne det skje?

Hvordan kunne det skje?

I møte med dramatiske hendelser er det viktig at sammenhengen mellom fortid og nåtid tas på alvor. 22.7 har aktualisert dette på en skremmende måte og forandret undervisningen på Stiftelsen Arkivet. Dette til påminnelse om at samfunnet har et ansvar for ikke å glemme verken historiens arr eller nyere tids ferske sår.

Justis-og beredskapsministeren arrangerte konferanse på Arkivet.

Justis-og beredskapsministeren arrangerte konferanse på Arkivet.

Aldri mer 22. juli! Å gå videre etter 22. juli sett i lys av erfaringer fra 2. verdenskrig. Dette var utgangspunkt for konferansen arrangert av Justis- og beredskapsministeren på Arkivet. Første del av konferansen tok for seg historien og hva den kan lære oss om å leve videre med dramatiske erfaringer. Andre del så på ytringsfrihet og ytringsansvar og hvordan vi kan møte hat og ondskap på nett.

64 trinn

64 trinn

Stedsspesifikk kunstinstallasjon i den indre trappen på Arkivet åpner 6. juni. Installasjonen har fått tittelen ”64 trinn”. Tittelen knytter installasjonene til denne bestemte trappen som har nøyaktig sekstifire trinn fra kjeller til tak.

Steve Sem-Sandberg og Jakob Lothe til Arkivet

Steve Sem-Sandberg og Jakob Lothe til Arkivet

Det er i forbindelse med den internasjonale konferansen "After the Crisis" at den svenske forfatteren Steve Sem-Sandberg og professor Jakob Lothe kommer til Arkivet 7. juni. Stiftelsen Arkivet er sammen med Universitetet i Agder arrangør for konferansen.

Gunnar

Gunnar "Kjakan" Sønsteby er død

Det er lagt ut kondolanseprotokoll hos Stiftelsen Arkivet. Alle som ønsker å gi en siste hilsen er velkommen til Arkivet.

Full sal på markeringen av krigsseilernes dag.

Full sal på markeringen av krigsseilernes dag.

Stiftelsen Arkivet markerte torsdag 10. mai ”Krigsseilernes dag på Agder”. Markeringen ble preget av Gunnar Sønstebys bortgang.

Fredsdagen på Arkivet

Fredsdagen på Arkivet

8. mai markerte Arkivet fredsdagen for både barn og voksne. Abdullahi Alason la ned blomster ved minnesmerket over falne fra Agder under andre verdenskrig. Les talen og mer om markeringen her.

Norges største bidrag til fred, frihet og demokrati

Norges største bidrag til fred, frihet og demokrati

Selv om Norge siden andre verdenskrig i stadig økende grad har markert seg i fredsskapende arbeid verden over, er det vanskelig å argumentere mot at Norges største bidrag til fred, frihet og demokrati er handelsflåten og sjømennenes innsats under andre verdenskrig. I dag, på frigjøringsdagen 8. mai, bør vi minnes denne innsatsen, men vi bør også lære av historien om hvordan krigsseilerne ble behandlet etterpå.

Oppsigelse av de ansatte i Krigsseilerprosjektet

Oppsigelse av de ansatte i Krigsseilerprosjektet

Det er med stor beklagelse at Stiftelsen Arkivet har måttet gå til oppsigelse av de tre ansatte i Krigsseilerprosjektet med virkning fra 31. juli 2012.

Enigma Sessions

Enigma Sessions

Utstillingen er inspirert av matematikeren Alan Turing og hans arbeid under andre verdenskrig. Utstillingen er åpen for publikum ut juni 2012.

Gestapokjelleren på Museum!

Gestapokjelleren på Museum!

Stiftelsen Arkivet og Gestapokjelleren er utgangspunkt for programposten Museum på NRK P2.

Robert Mood utnevnt til observatørsjef i Syria

Robert Mood utnevnt til observatørsjef i Syria

Stiftelsen Arkivets rådsleder, Robert Mood, er blitt utpekt av Ban Ki-moon til å lede FNs observatøtrstyrker i Syria.