Nyhetsarkiv

8. mai-markering på Arkivet

8. mai-markering på Arkivet

Arkivet markerer 70 års dagen for frigjøringen av Norge med et variert program. Med utgangspunkt i fred-frihet-demokrati ser vi på Norge 70 år etter frigjøringen og de utfordringer vi står overfor i dag. Les hele programmet her. Kl. 14.00:Fredsflammen tennes - Markering av frigjøringsdagen Ved direktør for Stiftelsen Arkivet Audun Myhre Musikalsk innslag ved skoleelever Kransenedlegging og dagens tale ved stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad Kl. 14.30 Servering av kaffe og kake i 3. etasje Kl. 19.30: Sikkerhetspolitiske utfordringer i Europa i dag. Foredrag ved generalløytnant og sjef for den norske militærmisjonen i Brussel, Robert Mood, Fri entré, enkel servering. Støttet av Forsvarsdepartementet.

8. mai 1945: Frigjøringsdagen

8. mai 1945: Frigjøringsdagen

Meldingen om at det var fred i Norge ble kunngjort over hele landet ved at kirkeklokkene ringte freden inn. I Mandal strømmet folk inn til sentrum for å høre kongens fredsbudskap kringkastet fra London. I Kristiansand samles også folk i byen hvor flaggene er til topps. Hjemmestyrkene rykker inn i Arkivet. Det tidligere Gestapohovedkvarteret er nå forlatt. Den formelle overtakelsen av Arkivet skjer 10. mai 1945.

7. mai 1945: Tyskland har kapitulert

7. mai 1945: Tyskland har kapitulert

7. mai 1945 ga Fædrelandsvennen ut ekstrabladet med overskriften, FRED! Det ble her kunngjort at Tyskland hadde kapitulert betingelsesløst over hele Europa. Folk fra hele landsdelen søkte ut i gatene med norske flagg. Norske politiske fanger ble sluppet ut av Kristiansand Kretsfengsel og Arkivet. om kvelden flammet bålene opp rundt om i gatene. Blendingsgardiner, NS-plakater og symboler ble brent mens ungdommen danset rundt bålene.

7. mai 1945: Det siste norske skip ble torpedert

7. mai 1945: Det siste norske skip ble torpedert

DS Sneland I var det siste norske skipet som ble torpedert av tyske ubåter under andre verdenskrig. 7. mai 1945 seilte det i konvoi fra Methill i Skottland med kull til Belfast i Nord-Irland. Alle visste at verdenskrigen i Europa ville være over dagen etter, så det er rimelig å tro at det var god stemning om bord denne dagen. Tyske ubåter hadde 4. mai fått ordre om å returnere til basene sine, men U-2326 valgte likevel å angripe den allierte konvoien. Et kanadisk skip ble først torpedert. For å ikke kollidere med dette skipet, måtte Sneland I endre kurs. Fem minutter senere ble det norske skip selv truffet. Da var klokken blitt 22.45 den 7. mai. Seks norske og en britisk sjømann fra Sneland I mistet livet. 2. styrmann Kaare Duedahl fra Grimstad var blant de overlevende.

Markering av

Markering av "Russerfangenes dag"

TIRSDAG 5. MAI: "Russerfangenes dag" i Kristiansand ble markert på Jegersberg, hvor tre sovjetiske krigsfanger ble henrettet våren 1945. De to siste fangene 5. mai 1945. Elever fra Prestheia skole deltok sammen med Fylkesmann Ann Kristin Olsen og representant fra den russiske ambassaden.

TIRSDAG PÅ ARKIVET

TIRSDAG PÅ ARKIVET

5. mai kommer Anette Storeide til Arkivet med boken "Norske krigsprofitører." Hvor går grensen mellom det å holde industrien i gang og det å hjelpe fienden, spør Anette H. Storeide. Hun retter et kritisk søkelys mot norske krigsprofitører og beskriver interne stridigheter også på tysk side. Under krigsoppgjøret fikk den da avdøde Hydro-direktør Axel Aubert skylden for det som hadde gått galt. Andre sentrale aktører gikk ikke bare fri – de satt igjen med store gevinster.

5. mai 1945: Falsk fred

5. mai 1945: Falsk fred

Lørdag 5. mai 1945 gikk det rykter om fred. Folk stimet sammen på torget i Kristiansand med håp om å få høre fredsbudskapet. Samme dag ble fire sovjetiske krigsfanger henrettet på Jegersberg utenfor Kristiansand. Fangene ble fraktet fra krigsfangeleiren på Oddernes til retterstedet i Jegersberg. Tre dager etter kom den offisielle erklæringen om at tyskerne hadde kapitulert.

Når tidsvitnene blir borte

Når tidsvitnene blir borte

Samuel Steinmann gikk nylig bort. Han var den siste av de gjenlevende norske jødene som ble deportert i 1942. Med Samuel Steinmann ble også et viktig tidsvitne borte. Hvordan kan vi fortelle om holocaust når tidsvitnene ikke lenger er blant oss? Et annet tidsvitne, Edith Notowicz, snakker om livet som holocaustoverlevende og plikten til å fortelle. Les hennes historie her.

Arkivet i dag:

Arkivet i dag:

FREDAG 24. APRIL: Fremskrittspartiet besøker Stiftelsen Arkivet for å bli orientert om vår virksomhet og drift. Stortingsrepresentant Bente Thorsen og ordførerkandidat i Kristiansand Stian Storbukås blir orientert om Stiftelsen Arkivets arbeid generelt og særlig om forskning og formidling som med utgangspunkt i 2.verdenskrig skal skape større rom for menneskeverd.

Stiftelsen Arkivet tilstede ved åpning av ny utstilling i Berlin

Stiftelsen Arkivet tilstede ved åpning av ny utstilling i Berlin

Direktør Audun Myhre var tilstede ved åpningen av utstillingen "1945 Niederlage. Befreiung. Neuanfang" på Historisk museum Berlin. Utstillingen viser 12 lands historier fra mai -45 og fremover. Historiene formidles blant annet gjennom 3 personer fra hvert land. I den norske delen har Stiftelsen Arkivet bidratt til historien om motstandskvinnen Henriette Bie Lorentzen. Bildet viser Audun Myhre sammen med norsk ambassadør Elisabeth Walaas.

Beslaglagt litteratur under 2. verdenskrig. Kompetanse etterspørres!

Beslaglagt litteratur under 2. verdenskrig. Kompetanse etterspørres!

Stiftelsen Arkivet har gått inn som partner med Nasjonalbiblioteket i Tsjekkia om EØS-prosjektet «Books discovered once again». En del av prosjektet er knyttet til forskning på hva som skjedde med konfiskert og beslaglagt litteratur under 2. verdenskrig i Norge. Prosjektet vil kunne bidra til ny kunnskap om en del av historien som i dag er ukjent. Stiftelsen Arkivet ønsker å komme i kontakt med bibliotekarer, forskere, historikere, forfattere eller andre som har kompetanse på eller er interessert i boksamlinger og andre kunstskatter som ble beslaglagt av nazistene under andre verdenskrig.

Nytt krigsmonument i Arendal

Nytt krigsmonument i Arendal

8. mai avdukes et nytt krigsmonument over falne fra Arendal under 2.verdenskrig. De 117 krigsofrene fra Arendal vil bli minnet med navn på fire bautaer. Av de 117 - 116 menn og en kvinne - er 94 sjømenn. Fram til nå har Arendal vært den eneste kommunen i landet med eget minnesmerke uten navn. Det er journalist/krigshistoriker Kristen Taraldsen som er initiativtaker til å reise navnebautaene.

Arkivet i dag

Arkivet i dag

FREDAG 17. APRIL: I dag har vi feiret at vi har kommet i havn med en ny overordnet strategi for Stiftelsen Arkivet. STØRRE ROM FOR MENNESKEVERD er visjonen for vårt videre arbeid. Vi vil med utgangspunkt i den overordnede strategien arbeide videre med de underliggende målområder med tanke på en helhetlig plan for perioden 2016 – 2020.

Gjenstander fra Grini gitt til Arkivet

Gjenstander fra Grini gitt til Arkivet

Vi har i gave mottatt to flotte skrin av tre som ble laget av fanger på Grini under krigen. Det ene skrinet med GR inni 9 (=Grini) i lokket ble laget av Olav Rudjord på Grini i 1944. Det andre skrinet byttet han til seg fra en medfange. Olav Rudjord ble arrestert i forbindelse med opprullingen av milorg-gruppen i Lyngdalen, våren 1944.