Nyhetsarkiv

Leder for Stortingets Utenriks- og forsvarskomite besøker Arkivet

Leder for Stortingets Utenriks- og forsvarskomite besøker Arkivet

I dag besøker Anniken Huitfeldt (Ap) – leder for Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget Stiftelsen Arkivet. Sammen med representanter fra Kristiansand og Vest-Agder Arbeiderparti har Huitfeldt fått en grundig innføring i Stiftelsen Arkivets virksomhet. Alt fra planer om renovering/utbygging, EØS-prosjekt, forskningsaktivitet og ikke minst stiftelsens ambisjoner om å bli en nasjonal aktør innenfor kunnskap om krigsseilerne.

Vi bygger «Større rom for menneskeverd» - Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til Arkivet.

Vi bygger «Større rom for menneskeverd» - Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til Arkivet.

Norunn Tveiten Benestad (H) kunne i dag fortelle at Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til renovering/utbygging på Arkivet. Når regjeringen nå i statsbudsjettet følger opp enstemmige vedtak i begge fylkeskommuner og Kristiansand kommune, er prosjektet fullfinansiert med totalt 30.millioner. Vi kan nå intensivere planleggingen med å bygge Større rom for menneskeverd uttaler en utrolig glad direktør Audun Myhre.

Norske og kinesiske krigsseilere hedret på den kinesiske ambassaden

Norske og kinesiske krigsseilere hedret på den kinesiske ambassaden

Stiftelsen Arkivet var torsdag 3. september medarrangør av et historieseminar på den kinesiske ambassaden med tittel «Andre verdenskrig i Asia med særlig fokus på norske og kinesiske sjøfolk». Deltagere var inviterte gjester fra nettverket til Stiftelsen Arkivet innen både offentlig og privat sektor, blant annet departement, museer, freds- og menneskerettighetssentere - og ikke minst mange Sjømannsforeninger, foruten gjester invitert av den kinesiske ambassaden.

KrF-delegasjon besøkte Arkivet

KrF-delegasjon besøkte Arkivet

I dag har en stor delegasjon fra KrF besøkt Stiftelsen Arkivet. Ut over en generell presentasjon av virksomheten ble det informert særlig om Holocaustdagen, arbeidet med Krigsseilerregisteret og finansiering av ut- og ombygging. Omvisning i Gestapokjelleren inngikk som en selvfølgelig del av besøket . For Stiftelsen Arkivet er det et viktig signal at sentrale politikere i en hektisk valgkamp prioriterer et slikt besøk.

Ny utstillingsblogg

Ny utstillingsblogg

"Brennpunkt Arkivet" er navnet på den nye permanente utstillingen på Stiftelsen Arkivet. Fram mot åpningen i april 2016 kan man følge arbeidet med utstillingen på vår egen utstillings-blogg. Her vil vi dele glimt fra bak kulissene, gjenstander og historier.

Radikalisering og voldelig ekstremisme

Radikalisering og voldelig ekstremisme

RVTS Sør, Stiftelsen Arkivet, IMDi, FN-Sambandet og Kristiansand kommune presenterer høsten 2015 en seminarrekke om radikalisering og voldelig ekstremisme.Seminar1har tema: Best Practice: Smarte grep og erfaringer fra lokal forebygging og de-radikaliseringsarbeid

Stiftelsen Arkivets forskning på krigsseilere presentert i Kina

Stiftelsen Arkivets forskning på krigsseilere presentert i Kina

Under en konferanse ved det maritime universitetet i Dalian i Kina, var historiker og PhD-student Bjørn Tore Rosendahl blant dem som holdt foredrag. Dette er en del av et forskningsopphold på 3 uker som Rosendahl, etter å ha blitt invitert, gjennomfører i Dalian.

Den ukjente historien om Rio de Janeiro

Den ukjente historien om Rio de Janeiro

Det har den siste tiden vært mye oppmerksomhet rundt dampskipet Rio de Janeiro, etter det ble kjent på Sankthansaften gjennom NRK at vraket etter skipet er funnet. Det tyske troppetransportskipet ble senket utenfor Lillesand 8. april 1940, dagen før invasjonen av Norge. Hvorfor har det vært så mye fokus på dette funnet? Mye av bakgrunnen for denne interessen er å finne i historien, en må studere hendelsene den skjebnesvangre dagen 8. april 1940. Stiftelsen Arkivet ønsker i denne sammenheng å gjøre fritt tilgjengelig en artikkel for å gi informasjon om denne historien til publikum. Artikkelen er skrevet av Simen Zernichow og heter «Det tyske krigsforlis som ble ignorert? Militæret i Kristiansand og de politiske myndighetenes tolkning av varslene fra Lillesand om en nært forestående invasjon etter torpederingen av DS «Rio de Janeiro» 8. april 1940». Artikkelen vil i 2016 bli publisert i Vestre Moland og Lillesand historielag sitt tidsskrift Det var en gang.

Erfaringsutveksling om radikalisering

Erfaringsutveksling om radikalisering

Arkivet hadde fredag 19.juni besøk fra Pakistan. Asad fra Home departement i Punjab og Sohail, senior superintendent of police in Counter Terrorism departement deltok i en rundebordssamtale hos FN-sambandet med Gunvor Andresen som vertskap. Sammen med politistasjonssjef Ole Hortemo, representanter fra UiA, IMDI og muslimsk ungdom ble det utvekslet erfaringer og synspunkt på hvordan man kan bekjempe og forebygge radikalisering.

Enstemmig vedtak om støtte til Stiftelsen Arkivet

Enstemmig vedtak om støtte til Stiftelsen Arkivet

Fylkestingene i Aust- og Vest-Agder samt Kristiansand bystyre har enstemmig vedtatt å støtte Stiftelsen Arkivet med 15 millioner kroner, henholdsvis 2 millioner, 8 millioner og 5 millioner kroner. For å kunne fortsette den positive utviklingen som er ved Stiftelsen Arkivet er det helt nødvendig med renovering/utbygging. Begge Agderfylkene og Kristiansand kommune støtter denne utviklingen, og forutsetter at Staten bidrar med det samme beløpet.

Ny bok om utenlandske krigsseilere fra Stiftelsen Arkivet

Ny bok om utenlandske krigsseilere fra Stiftelsen Arkivet

Stiftelsen Arkivet lanserte 4. juni boken om de utenlandske krigsseilerne. De utenlandske sjøfolkene i den norske handelsflåten har hittil vært et ukjent kapittel i historien om Norge og andre verdenskrig. Boken er redigert av historiker Bjørn Tore Rosendahl ved Stiftelsen Arkivet. Jon Michelet har skrevet bokens etterord. Bokens tittel er «De var også krigsseilere. Omkomne utenlandske sjøfolk på norske skip under andre verdenskrig».

Hvordan vil regjeringen følge opp krigsseilerhistorien?

Hvordan vil regjeringen følge opp krigsseilerhistorien?

I sitt svar til Hans Fredrik Grøvan (KrF) om Stiftelsen Arkivet sitt arbeid med krigsseilerhistorien, bekrefter kulturminister Thorhild Widvey i spørretimen onsdag 3. juni at dette er et viktig og nødvendig arbeid. Statsråden henviser til en fellesuttalelse fra Stiftelsen Arkivet og Vest-Agder-museet om rollefordeling og samarbeid i arbeidet med krigsseilernes historie og ber om at de to sentrale kulturinstitusjonene fortsetter dialogen og avklarer det faglige samarbeidet

Sommeråpent på Arkivet

Sommeråpent på Arkivet

I år får besøkende på Arkivet seg en hyggelig overraskelse før de besøker Gestapoutstillingen. Utenfor inngangen er det satt opp telt med salg av billetter, bøker, kaffe, vafler og enkelte effekter. Dyktige skoleelever passer butikken som er åpen i hele sommer. Velkommen!

Ravensbruck-utstilling til Rådhuset

Ravensbruck-utstilling til Rådhuset

Utstillingen "Vi skal leve, fem tidsvitner fra Arkivet til Ravensbruck" blir vist i Kristiansand Rådhus i hele sommer. Stiftelsen Arkivet har laget utstillingen som forteller historien til fem motstandsvinner på Sørlandet. Hvem var de - og hva skjedde med dem?