Nyhetsarkiv

Hvordan vil regjeringen følge opp krigsseilerhistorien?

Hvordan vil regjeringen følge opp krigsseilerhistorien?

I sitt svar til Hans Fredrik Grøvan (KrF) om Stiftelsen Arkivet sitt arbeid med krigsseilerhistorien, bekrefter kulturminister Thorhild Widvey i spørretimen onsdag 3. juni at dette er et viktig og nødvendig arbeid. Statsråden henviser til en fellesuttalelse fra Stiftelsen Arkivet og Vest-Agder-museet om rollefordeling og samarbeid i arbeidet med krigsseilernes historie og ber om at de to sentrale kulturinstitusjonene fortsetter dialogen og avklarer det faglige samarbeidet

Sommeråpent på Arkivet

Sommeråpent på Arkivet

I år får besøkende på Arkivet seg en hyggelig overraskelse før de besøker Gestapoutstillingen. Utenfor inngangen er det satt opp telt med salg av billetter, bøker, kaffe, vafler og enkelte effekter. Dyktige skoleelever passer butikken som er åpen i hele sommer. Velkommen!

Ravensbruck-utstilling til Rådhuset

Ravensbruck-utstilling til Rådhuset

Utstillingen "Vi skal leve, fem tidsvitner fra Arkivet til Ravensbruck" blir vist i Kristiansand Rådhus i hele sommer. Stiftelsen Arkivet har laget utstillingen som forteller historien til fem motstandsvinner på Sørlandet. Hvem var de - og hva skjedde med dem?

Anbefaler finansiell medvirkning til byggetiltak på Arkivet

Anbefaler finansiell medvirkning til byggetiltak på Arkivet

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge åtte millioner kroner til ombygging og utvikling av bygningsmassen ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Dersom fylkestinget i midten av juni støtter bevilgningen er intensjonen at fylkeskommune skal bevilge beløpet i perioden 2018-2019. Vedtaket er fattet under forutsetning av at prosjektet fullfinansieres.

26. mai 1945: De første tysklandsfangene kommer hjem

26. mai 1945: De første tysklandsfangene kommer hjem

De første transportene med tysklandsfanger ankommer jernbanestasjonen i Kristiansand og sendes med busser ut til andre kommuner. I Mandal tas tysklandsfangene i mot som helter. Utover våren og sommeren kommer alle fangene hjemsendt. De fleste kommer via Sverige hvor de har vært internert og fått oppfølging av helsepersonell. Det er sterke gledesscener som utspiller seg, men hjemkomsten gjør savnet og sogen over de som ikke kom hjem desto sterkere. Få dager etter at de første tysklandsfangene kommer hjem starter hjemsendelsen av tyske krigsfanger til Tyskland.

Radikal forskning mot terror

Radikal forskning mot terror

Radikalisering er et upresist ord for å beskrive fenomenet mange opplever som en reell, men samtidig veldig diffus og uforutsigbar trussel. Skal en virkelig forstå fenomenet, må en tenke radikalt og sette bindestrek mellom tidligere adskilte begrep og fagfelt. Like viktig som å vite hva en skal lete etter, er hva en ikke skal lete etter. Kjetil Grødum, Ph.D og forskningsleder, Stiftelsen Arkivet:

EØS-workshop

EØS-workshop

Første workshop i Kristiansand sammen med vår tsjekkiske partner i EØS-prosjektet, Books discovered once again. Sammen med Nasjonalbiblioteket i Tsjekkia vil vi fortelle historien om hva som skjedde med konfiskere bøker i Europa som ble samlet i Praha under andre verdenskrig. En del av framstillingen vil også ta for seg hva som skjedde med litteratur under okkupasjonen i Norge.

Krigsseilernes dag markert på Arkivet

Krigsseilernes dag markert på Arkivet

Aksel Remøe (f. 1918) var en av hovedgjestene da Krigsseilernes dag ble markert på Arkivet tirsdag 19.mai.

Ny bok fra Stiftelsen Arkivet

Ny bok fra Stiftelsen Arkivet

I forbindelse med 70 års jubileet for frigjøringen har Stiftelsen Arkivet gitt ut boken "Den lille bygda i den store krigen. Songdalen under andre verdenskrig". Boken som er skrevet av Kai Erland inneholder tidsvitneintervju med forskjellige personer fra Greipstad og Finsland. I tillegg er Greipstads betydning i den tyske forsvarsstrategien for Agderfylkene beskrevet. Boken kan kjøpes gjennom Stiftelsen Arkivet eller i bokhandelen.

14. mai 1945: Hjelpesending fra Danmark

14. mai 1945: Hjelpesending fra Danmark

En dansk fiskeskøyte kommer til Kristiansand med tonnevis av de viktigste forbruksvarer som smør, flesk og egg. Kristiansanderne takket for hjelpen med å sende ved tilbake. Svenske norgeshjelpen sendte også forsyninger til Norge under fredsdagene.

Mandal 12. mai 1945: Fanger kommer hjem fra Grini

Mandal 12. mai 1945: Fanger kommer hjem fra Grini

Guttorm Ihme var en av flere som kom hjem til Mandal 12. mai 1945 etter å ha blitt satt fri fra tysk fangenskap.

10. mai 1945: Overtakelse av Arkivet

10. mai 1945: Overtakelse av Arkivet

10. mai 1945 ble den formelle overtagelsen av Arkivet foretatt av Hjemmestyrkene. I de første fredsdagene var stemningen i Kristiansand spent. Tyskerne var fortsatt bevæpnet. og væpnede vakter ble utplassert ved Arkivet. Gestapistene hadde ødelagt det meste før de forlot bygningen.

9. - 12. mai: Hjemvendte Grini-fanger:

9. - 12. mai: Hjemvendte Grini-fanger:

Allerede 9. mai kom de første togene med Grinifanger til Kristiansand. Folkemengder møtte opp på togstasjoner for å ta imot sine Grinifanger. De tidligste ankom 9. mai, og i dagene 10. 12. mai kom de fleste. 231 fanger fra Vest-Agder satt på Grini da freden kom. Det var i tillegg over hundre fanger fra Aust-Agder. Tidligere hadde det vært flere, men majoriteten var blitt sendt på utekommandoer. Bare fra Kristiansand hadde 469 mennesker vært innom Grinileiren. Det tok ennå en stund før tysklandsfangene skulle komme hjem.

Frigjøringsmarkering på Arkivet

Frigjøringsmarkering på Arkivet

Audun Myhre ledet årets markering av frigjøringsdagen ved minnebautaen utenfor Arkivet. Avgangselever fra Vågsbygd videregående skole deltok med musikalsk innslag. Stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad holdt dagens tale og la ned krans ved minnebautaen over falne fra Agder under andre verdenskrig.