Nyhetsarkiv

Engagement, bibliotekar under 2. verdenskrig

Engagement, bibliotekar under 2. verdenskrig

En fortelling - av og med skuespiller Elisabeth Matheson. I forbindelse med seminaret "Litteratur, sensur og krigen" ble "ENGAGEMENT " framført for første gang. Fortellingen handler om Johanna Matheson som var bibliotekar på Trondheim Folkebibliotek da Norge ble okkupert av Tyskland i 1940.

1 million krigsseilerdokumenter gjort tilgjengelig gjennom unikt samarbeid

1 million krigsseilerdokumenter gjort tilgjengelig gjennom unikt samarbeid

Riksarkivet og Stiftelsen Arkivet har siden april 2015 samarbeidet for å tilrettelegge, skanne og digitalisere to «krigsseilerarkiv» som befinner seg på Riksarkivet. 29. oktober 2015 ble det formelt signert samarbeidsavtale (med Arkivverket) om skanning av arkivmateriale til det nye digitale krigsseilerregisteret.no. 17. februar ble skanningen fullført av Riksarkivet. De to krigsseilerarkivene kalt «Londonregisteret» og «Ex gratia-arkivet» (+ noen små arkivserier) utgjør i alt 992.743 bilder.

Hva skjedde med litteraturen da nazistene tok over kontrollen i Europa?

Hva skjedde med litteraturen da nazistene tok over kontrollen i Europa?

Onsdag 16. mars avholdes en konferanse på Stiftelsen Arkivet som skal gi svar på noe av det vi lurer på rundt bøker og bibliotek under andre verdenskrig. Hvorfor brant nazistene bøker? Og hva skjedde med de bøkene som ikke brant? På Arkivet kommer forskere fra Tsjekkia og Norge, Arkivets egen historiker, en skuespiller fra Trondheim, en forfatter fra Sverige og en ekspert på frimurerlitteratur for å svare på disse spørsmålene på ulike måter. Konferansen er et resultat av et EØS-samarbeid mellom Stiftelsen Arkivet og Nasjonalbiblioteket i Tsjekkia.

Gaveforsterkningsmidler til Stiftelsen Arkivet

Gaveforsterkningsmidler til Stiftelsen Arkivet

Stiftelsen Arkivet er i dag tildelt kr 143.750,- i gaveforsterkningsmidler fra Kulturdepartementet. Basert på tidligere gaver fra Spareskillingfondet, Sparebanken Sør og Fritt Ord - mottar vi i dag ekstra midler til utvikling av ny utstilling "Brennpunkt Arkivet". Dette gjør at vi kan ferdigstille utstillingen slik vi ønsker frem mot åpningen 9. april uttaler direktør Audun Myhre.

Markering av Holocaustdagen 2016

Markering av Holocaustdagen 2016

27. januar var den offisielle minnedagen for Holocaust. I år fikk alle elever på 9. trinn i Kristiansand og Arendal høre Auschwitz-overlevende Edith Notowicz fortelle sin historie. Journalist Monica Csango, som selv har jødisk bakgrunn og er vokst opp i Kristiansand, snakket om utfordringer i dagens samfunn. Hvordan er det å vokse opp med en minoritetsbakgrunn for ungdom i dag?

Krigsseilerregisteret lansert

Krigsseilerregisteret lansert

19. januar ble det nye nasjonale Krigsseilerregisteret lansert gjennom et større arrangement i Oslo med over 100 inviterte gjester. Tre gjenlevende krigsseilere stod for den offisielle åpningen av nettstedet: Krigsseilerregisteret.no.

Derfor markerer vi Holocaustdagen

Derfor markerer vi Holocaustdagen

Hva kan man lære av historien om holocaust? Og på hvilken måte kan historien formidles til barn og unge som vokser opp i dag, over 70 år etter krigen var slutt? Er det mulig å lære bort historien om holocaust?

Vi etterlyser bilder

Vi etterlyser bilder

For å dokumentere Gestapos virksomhet på det tidligere Statsarkivet er vi på jakt etter bilder fra perioden 1942-45. Vi trenger blant annet bilder som viser bygget, de som arbeidet her og de som bodde i nærheten. Kanskje har du akkurat det vi er på jakt etter?

Vi gjør plass til en ny utstilling

Vi gjør plass til en ny utstilling

Arbeidet er i gang med å demontere utstillingen i Gestapokjelleren. Alle gjenstander blir behørig registrert og pakket ned. Utstillingen som nå blir historie har gjennom 15 år berørt over 90 000 besøkende. Den ble laget av scenograf Alf Huseth i 2001. Sammen med medlemmer fra Arkivets venneforening laget Huseth det som har vært Stiftelsen Arkivets viktigste merkevare. Det er med en viss vedmodighet at utstillingen nå tas ned for å gi plass til en ny utstilling.

Godt nytt år!

Godt nytt år!

Stiftelsen Arkivet går inn i et spennende nytt år. I løpet av 2016 skal det både åpnes en ny permanent utstilling samtidig som planene for restaurering og nybygg vil sette i gang. Gestapokjelleren stenges for omvisning fra 4. januar. Men det er mulig å booke skoleklasser inn i alternativt opplegg. Kontakt undervisningsleder Eystein Ellingsen på [email protected] for informasjon. Samtidig ønsker vi alle velkommen til å besøke den nye utstillingen som åpner 9. april.

Litteraturen som skremte nazistene

Litteraturen som skremte nazistene

Hva skal til for å kontrollere et samfunn? Til alle tider har myndighetene forsøkt å stoppe spredningen av tanker og ideer som på ideologisk eller politisk grunnlag har vært i strid med de rådende ideer. I denne artikkelen, skrevet av Gro Kvanvig ved Stiftelsen Arkivet, blir det skildret hva som skjedde med litteraturen i Norge og Europa under andre verdenskrig. Artikkelen har stått på trykk i Agderposten 4. desember 2015.

Opprettelse av nytt institutt for forebygging av antidemokratiske krefter og voldelig ekstremisme

Opprettelse av nytt institutt for forebygging av antidemokratiske krefter og voldelig ekstremisme

Stiftelsen Arkivet går sammen med Politiet og KS Agder/kommunene i begge Agderfylkene inn i et samarbeid om opprettelse av Plattform - Norsk Institutt for Forebygging av Antidemokratiske Krefter og Voldelig Ekstremisme. Instituttet vil ha tilhold på Stiftelsen Arkivet. Samlokaliseringen skal styrke det forebyggende arbeidet i begge Agder-fylkene, samt utvikles til å bli et relevant nasjonalt fag- og kompetansemiljø.

Nytt blikk 2015

Nytt blikk 2015

Nytt blikk 2015 har tema "Fra Åsted til minnested". Denne utgaven av Nytt Blikk ser nærmere på minnesmerker og minnesteder. Artiklene belyser flere sider ved prosessene som fører til at åsteder blir til minnesteder. Nytt blikk selges hos Stiftelsen Arkivet og utvalgte bokhandlere. Abonnenter på Nytt Blikk får årets utgivelse i postkassa for kr. 100,-

Cities for life

Cities for life

Cities for Life er et verdensomspennende nettverk som jobber mot dødsstraff. Det består av over 1850 byer i over 90 forskjellige land som markerer sin motstand mot dødsstraff. Dette gjør de ved å flombelyse et av byens signalbygg eller monument på den årlige globale aksjonsdagen 30. november. Cities for life ønsker å støtte sivil form for rettferdighet og et rettssystem hvor dødsstraff ikke blir gitt som straff. Kristiansand kommune er medlem av nettverket og har valgt Arkivet som signalbygg for markeringen.