Nyhetsarkiv

Lørdag 28. januar kan du være vinterturist i egen by!

Lørdag 28. januar kan du være vinterturist i egen by!

Alle innbyggere i Kristiansand blir invitert til å oppleve museum, attraksjoner og aktiviteter – en hel dag med gratis inngang. Det du trenger å gjøre er å registrere deg på forhånd. Stiftelsen Arkivet har åpent kl 10-15. Guidet omvisning kl 10.30 og kl 13.15 av utstillingen "Brennpunkt Arkivet: Okkupasjon, motstand, fangenskap og samarbeid i Agder 1940-1945»

Tirsdag på Arkivet: Eirik Veum

Tirsdag på Arkivet: Eirik Veum

Eirik Veum er første forfatter som besøker Arkivet i 2017. Han vil presentere boken "Det svenske sviket 1940-1945" som forteller historien om Sveriges forhold til Norge under andre verdenskrig.

Godt nytt år!

Godt nytt år!

Stiftelsen Arkivet er åpent hver dag (bortsett fra lørdag) fra kl. 09.00-15.30. Utstillingen "Brennpunkt Arkivet" er åpen fra kl. 10.00-15.00. Det er daglig omvisning kl. 13.15. Velkommen til å besøke oss!

Luke 24. God jul fra oss på Stiftelsen Arkivet

Luke 24. God jul fra oss på Stiftelsen Arkivet

Bak lukene i Stiftelsen Arkivets julekalender presenteres en gjenstand, foto eller dokument fra vårt arkiv. Hver gjenstand forteller en historie. I kalenderens siste luke er ansatte på Stiftelsen arkivet samlet under "Seljetreet" i utstillingen Brennpunkt Arkivet. Vi takker samarbeidspartnere og støttespillere for samarbeidet i 2016 og ønsker alle en god og fredfull jul.

Luke 23. Nytt år og nytt bygg.

Luke 23. Nytt år og nytt bygg.

Bak lukene i Stiftelsen Arkivets julekalender presenteres en gjenstand, foto eller dokument fra vårt arkiv. Hver gjenstand forteller en historie. Dagens bilde er av nybygget som skal gjøre at Stiftelsen Arkivet og de tilstøtende organisasjonene skal få bedre plass og fasiliteter til å drive sitt arbeid. Det første spadetaket er allerede tatt og det nye bygget vil bli offisielt åpnet i januar 2018.

Luke 22. Humor som virkemiddel i hverdagsmotstand

Luke 22. Humor som virkemiddel i hverdagsmotstand

Bak lukene i Stiftelsen Arkivets julekalender presenteres en gjenstand, foto eller dokument fra vårt arkiv. Hver gjenstand forteller en historie. Dagens bilde er tegnet av Anna-Eva Bergman og viser et barn med nisselue som tisser på solkorset. Tegningen ble publisert rett etter krigen. Humor var et viktig virkemiddel i hverdagsmotstanden. Latterliggjøring og spott av maktpersoner var utbredt i flyveblader og illegale aviser

Skal frykten fange oss?

Skal frykten fange oss?

På vei inn i årets julefeiring har vi bak oss enda et år preget av terror som rammer vårt ellers fredelige Vest-Europa. Berlin er siste stedet. Uskyldige mennesker meies ned av en lastebil omgjort til massedrapsvåpen.

Luke 21. Jula i arresten på Arkivet

Luke 21. Jula i arresten på Arkivet

Bak lukene i Stiftelsen Arkivets julekalender presenteres en gjenstand, foto eller dokument fra vårt arkiv. Hver gjenstand forteller en historie. Dagens bilde er av et forenklet forelegg skrevet ut til Einar Torjesen 29.12.1943. Einar Torjesen var en av flere arresterte gymnasiaster som måtte tilbringe jula i fengsel på Arkivet i 1943. I tillegg måte de betale 500 kroner i forelegg da de slapp ut.

Luke 20. Desmond Tutu besøkte Arkivet

Luke 20. Desmond Tutu besøkte Arkivet

Bak lukene i Stiftelsen Arkivets julekalender presenteres en gjenstand, foto eller dokument fra vårt arkiv. Hver gjenstand forteller en historie. Dagens bilde er av erkebiskop Desmond Tutu. Den tidligere Robben Islandfangen besøkte Arkivet i 2004. Da han fikk se utstillingen på Arkivet var han opptatt av at ungdom måtte lære at "There were people - who in those difficult times - were brave", og forpliktelsen av å minnes fortiden for å kunne lære av historien.

Luke 19. Husets historie

Luke 19. Husets historie

Bak lukene i Stiftelsen Arkivets julekalender presenteres en gjenstand, foto eller dokument fra vårt arkiv. Hver gjenstand forteller en historie. Dagens bilde er av det gamle Statsarkivet i Kristiansand, huset hvor Stiftelsen Arkivet i dag har sin virksomhet. I 1898 foreslo Kristiansands borgermester Hans Thomas Knudtzon at byen burde få sitt eget stiftsarkiv slik flere andre bispedømmer hadde. Han fikk sterk støtte av sin fetter, dikteren Vilhelm Krag, som skrev avisinnlegg om saken i 1903. Saken trakk ut. Oppføring av statsarkivbygning på Bellevue startet først i 1933. Historiker og politiker Jakob Friis ble utnevnt til statsarkivar 1. juli 1934. Han hadde kontor på Statsarkivet i Oslo, mens nybygget på Bellevue ble fullført høsten samme år.

Luke 18. Bakteppe. To Brødre og krigen

Luke 18. Bakteppe. To Brødre og krigen

Bak lukene i Stiftelsen Arkivets julekalender presenteres en gjenstand, foto eller dokument fra vårt arkiv. Hver gjenstand forteller en historie. Dagens bilde viser et utsnitt av tekstilkunstneren Ingrid Juel Moes arbeidsbord. I tillegg til å være arbeidsstedet til en kunstner så forteller bildet en historie om Ingrid Juel Moes familiehistorie. En historie som hun har skrevet ned og som kan leses i boken, "Bakteppe. To brødre og krigen".

Luke 17. En østerriksk motstandshelt i Kristiansand

Luke 17. En østerriksk motstandshelt i Kristiansand

Bak lukene i Stiftelsen Arkivets julekalender presenteres en gjenstand, foto eller dokument fra vårt arkiv. Hver gjenstand forteller en historie. Dagens bilde er av østerrikeren Friedrich Leinböck-Winter. Leinböck-Winter ble stilt for tysk krigsrett og henrettet i Norge for sin kamp mot nazismens undertrykking av Europas folk.

Luke 16. Julesanger til skip i USA-havner

Luke 16. Julesanger til skip i USA-havner

Bak lukene i Stiftelsen Arkivets julekalender presenteres en gjenstand, foto eller dokument fra vårt arkiv. Hver gjenstand forteller en historie. Dagens bilde er av en meddelelse fra Skipsfartsdirektøren i 1941. Nortraship ønsker å gi alle som seilte på norske skip en julehilsen i form av tre grammofonplater med gode gamle norske julesanger.

Luke 15. Gudny Høegh Omdal

Luke 15. Gudny Høegh Omdal

Bak lukene i Stiftelsen Arkivets julekalender presenteres en gjenstand, foto eller dokument fra vårt arkiv. Hver gjenstand forteller en historie. Dagens bilde er av Gudny Høegh Omdal. Gudny var del av motstandsbevegelsen på Sørlandet. Hun ble arrestert og utsatt for tortur på Arkivet, før hun ble sendt til fangeleiren Ravensbrück. Gudny Høegh Omdal var sammen med fire andre kvinner utgangspunkt for en utstilling om motstandskviner fra Sørlandet. Hun er også en av personene man møter i "Handlingsrommet" i utstillingen "Brennpunkt Arkivet."