Motstandskampens dag på Agder

Motstandskampens dag på Agder

9. mai 2018- Årets markering er lagt til Vegårshei kommune.

 

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter markerer motstandskampens dag på Agder 9. mai. i Vegårshei. 9. mai er valgt fordi motstandsbevegelsen på Sørlandets leder Major Arne Laudal ble henrettet av nazistene 9. mai 1944, sammen med fem av sine medsammensvorne.Program  – minnestøtten ved Kommunehuset
kl 1200  Vi synger 2 vers av “Gud signe vårt dyre fedreland”
              Ordfører Kirsten Helen Myren ønsker velkommen
              Lagmann Hanne Sophie Greve holder tale og legger ned krans
              Ungdomsappell
              Vi synger 2 vers av “Ja vi elsker dette landet”
 
Ytterligere opplysninger om arrangementene kan fås ved henvendelse til: 
Stein Chr Salvesen – informasjonsansvarlig på telefon 38 10 74 00/90 07 64 90
 

 
 

Lagmann Hanne Sophie Greve

 
 
Les Thomas V.H. Hagens artikkel om Skuddene i Trandumskogen 9. mai 1944: her