Markeringer i mai

Markeringer i mai

Arkivet har tradisjon for å markere viktige merkedager i mai. Også i år er det et innholdsrikt og mangfoldig program. Nytt av året er at det nye utendørs amfiet ble benyttet for første gang, da fredsflammen ble tent på frigjøringsdagen 8. mai. Vi ønsker velkommen til Arkivet i mai.

Lørdag 5. mai kl 1000:  «Russerfangenes dag» markeres på Jegersberg v/Grønn slette.
Mandag 7. mai kl 1700 på Arkivet: Krigsseilernes dag markeres.
Tirsdag 8. mai på Arkivet:
Kl 1200 Skillingssalen: «Kan det bli fred i Midt-Østen?»
Foredrag ved Norges spesialutsending til Midtøsten, Tor Wennesland.
Kl 1300 ute-amfi: Markering av frigjøringsdagen.
Tale og kransenedleggelse v/Tor Wennesland.
Kl 1400 kafé Osmund: Servering av kaffe og kaker
Kl 1800 Skillingssalen: «Hjelpearbeidere i kryssilden»
Samtale mellom Mads Gilbert, Robert Mood, Hanne Kaade og Tor Wennesland. Programleder Vidar Udjus.
Onsdag 9. mai: Motstandskampens dag på Agder markeres i år i Vegårdshei. Lagmann Hanne Sophie Greve holder tale og legger ned krans
Onsdag 17. mai kl 1300 på Arkivet: Markering av grunnlovsdagen. Tale og kransenedleggelse ved biskop Stein Reinertsen.

For mer informasjon om mai-markeringene se kalenderen på forsiden.