"Majorens sønn" vises på NRK

NRK vil vise filmen om Lasse Laudal, «Majorens sønn» 4 ganger i løpet av juni. Filmen vies første gang onsdag 13. juni kl 19.45. på NRK1. I tillegg vises 3 ganger i reprise slik NRKs planer er nå: 14/6, 16/6 og 17/6. Filmen er blitt til i et samarbeid mellom ARKIVET og Dokufilm A/S.

” Majorens Sønn” - er en dokumentarfilm om historien til Lasse Laudal, sønn av Major Arne Laudal, som ledet oppbygginga av motstandsbevegelsen på Sørlandet, men som ble arrestert av Gestapo og henrettet i 1944. 
Filmen er basert på intervjuer med Lasse i tillegg til privat korrespondanse mellom majoren og hans familie. Dette materiale har aldri tidligere vært publisert. Det bringer ny kunnskap om historien til Major Laudal. 
Lasse ble pågrepet og arrestert sammen med sin far. Han satt fengslet i 3 uker. Majoren ble fraktet til Grini, hvor han og hans menn ble dømt til døden. Milorg planla en aksjon for å hente dem ut da de var på vei til å bli henrettet. Men dette takket de nei til. Majoren valgte å gå i døden for Konge og Fedreland, og ble etter krigen hyllet som krigshelt. 
Lasse stod på et gatehjørne og ventet. Bilen som skulle frakte han og hans far til Sverige dukket aldri opp. Han måtte leve videre med savnet av sin far. Selv sier Lasse dette om det vanskelige valget faren måtte ta:
” Jeg kan forstå det, jeg kan godta det, men jeg kan aldri akseptere det! For meg er han mer en far enn en krigshelt"