Major Laudal – en helt, ikke et idol!

Major Laudal – en helt, ikke et idol!

Biskop Stein Reinertsens hilsen ved Arne Laudals minnesmerke 17.mai 2018.

Kjære alle sammen. Gratulerer med dagen. Vi som folk er antagelig mer privilegerte enn vi er klar over. Det er på ingen måte en selvfølge at vi kan feire denne dagen med den friheten vi har. For mange mennesker rundt om i hele verden virker det som en stor uoppnåelig drøm. Denne friheten kan vi ikke minst takke mennesker som Major Arne Laudal for. Hans historie er sterk. For vel 75 år siden ble han tatt til fange av nazistene i sitt hus på Øvre Strai, ikke langt herifra. Kampgruppe 3, motstandsorganisasjonen som han ledet her på Sørlandet, ble rullet opp. Han ble ført hit til Arkivet. Til slutt ble han henrettet i Trandumskogen 9. mai 1944.

To ting i hans historie slår meg. For det første hans vilje til å tjene landet og menneskene. Han ville kjempe for å bevare umistelige verdier, vel vitende om at det han gjorde kunne føre til at han selv kunne miste livet. Likevel valgte han å kjempe for de verdiene som var viktige for han. Nazismen med dens menneskesyn skulle ikke få seire. Vår frihet var ikke til salgs. Menneskeverdet og friheten var viktigere enn hans eget liv.

Det andre som slår meg, er hans vilje til å lide for andres sikkerhet. Han utsettes for en forferdelig tortur her på arkivet. Men han faller ikke for fristelsen til å røpe sine menn. Ja, så sterk er hans taushet under torturen, at den ansvarlige Kerner stoppet det voldelige forhøret og bemerket forundret: «Er det mulig at vi har tatt feil her?» Arkiv-sjefen uttalte at når Laudal fremdeles nektet etter de fryktelige pinslene han hadde vært utsatt for, kunne han umulig være skyldig i de alvorlige anklagene. Likevel fortsetter den nådeløse behandlingen.

Arne Laudal lider for andre. Han ville ikke røpe sine venner. Det står det også stor respekt av.

En kan spørre? Finnes det slike helter i dag. Utvilsomt er det også i dag de som ville gjort det samme som Major Arne Laudal hvis det skulle bli aktuelt. Samtidig bærer jeg på en liten bekymring. I dag er det ikke heltene og idealene som å sette den andre foran seg som løftes frem, men idolene. Fokuset er dreid 180 grader. Idolene roper: Se meg, stem på meg. Er vi i ferd med å bli et kaldere samfunn?

Jeg er ikke i tvil om at Major Arne Laudal viser med sitt liv hvilken retning livene våre bør leves: Ut mot vår neste og aktivt kjempe for menneskeverdet. Vi takker og hedrer derfor i dag Major Arne Laudals minne for hans bidrag til vår frihet og for hans eksempel til etterfølgelse.