Laudal/Kerner - ny utstilling på Arkivet

Laudal/Kerner - ny utstilling på Arkivet

Utstillingen «Laudal/Kerner» viser major Arne Laudal og gestaposjef Rudolf Kerner som mennesker uten medaljer og uniform. Hvem var de som kamerat, ektemenn og fedre? Det er ikke alle som vet at Major Laudal skrev dikt, eller at Gestaposjefen på Arkivet var en habil kunstmaler. Historien om dem blir fortalt med deres egne ord. Fra rapporter og dokumenter eller brev og personlige erindringer de skrev til sine nærmeste. Utstillingen viser hvordan de historiske hendelsene i verden preget deres liv og de valg de tok. Begge ble dødsdømt på grunn av sine valg. Den ene ble henrettet, den andre benådet og fikk leve.

 

 ​ ​ 

Utstillingen henger i 3. etasje på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Billettpris kr. 90,- inkl alle utstillinger på Arkivet.