Krigsseilerregisteret lansert

Krigsseilerregisteret lansert

19. januar ble det nye nasjonale Krigsseilerregisteret lansert gjennom et større arrangement i Oslo med over 100 inviterte gjester. Tre gjenlevende krigsseilere stod for den offisielle åpningen av nettstedet: Krigsseilerregisteret.no.

Registerets internettadresse er: www.krigsseilerregisteret.no/

Bildet viser de tre gjenlevende krigsseilerne: Aksel Remøe,  Peter Hide og Jan Ørner, som stod for den offisielle åpningen av registeret.

Krigsseilerregisteret er et nasjonalt register som skal opprettes over alle norske menn og kvinner som seilte i den norske handelsflåten 1939-1945, altså mens Norge var nøytral 1939-1940, for Nortraship i den norske uteflåten og i hjemmeflåten i tysk-okkuperte Norge 1940-1945. Videre inkluderes nordmenn i norsk og alliert marine, samt de som seilte på allierte og nøytrale handelsskip i perioden 1939-1945. I tillegg skal også utenlandske sjøfolk som seilte for Nortraship og i hjemmeflåten føres inn i registeret. 

Hver krigsseiler vil få sin egen hjemmeside i Krigsseilerregister-nettsiden. Registeret skal dokumentere deres omfattende historie.

Krigsseilerregisteret drives av Stiftelsen Arkivet, i samarbeid med Lillesand Sjømannsforening og andre norske sjømannsforeninger. Krigsseilerregisteret er finansiert av Samlerhuset Norge, samt givere fra hele Norge. Riksarkivet har bidratt med arkivkilder til registrering av krigsseilerne.

Arbeidet med Krigsseilerregisteret kan følges fra uke til uke på denne bloggen: https://krigsseilerblogg.wordpress.com/

Prosjektkoordinator med det daglige ansvaret for Krigsseilerregisteret er Simen Zernichow, prosjektleder er Bjørn Tore Rosendahl.