Krigsseilerregisteret har passert 30 000!

Krigsseilerregisteret har passert 30 000!

2. mars fikk krigsseiler nr. 30 000 sin egen side i Krigsseilerregisteret! Sjøfolkene i handelsflåten stod for det viktigste norske bidraget til alliert seier under andre verdenskrig. Den viktige historien om krigsseilerne 1939-1945 gjøres tilgjengelig for alle gjennom det nasjonale nettbaserte registeret: www.krigsseilerregisteret.no.

Krigsseilerregisteret er et digitalt monument, hvor hver krigsseiler får sin egen «hjemmeside». Her publiseres det blant annet informasjon om skipene de seilte på, torpederinger de var utsatt for og utmerkelser de fikk etterpå. Stadig mer ukjent informasjon blir gjort tilgjengelig, som ikke minst er av interesse for de mange etterkommere av krigsseilere. Publikum bidrar også med unik dokumentasjon og bilder, og er på denne måten med å skape et større grunnlag for formidling av krigsseilernes historie.

Arbeidet med registeret ledes av Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand, i partnerskap med Lillesand Sjømannsforening. Registreringene av krigsseilere gjøres i hovedsak av frivillige i sjømannsforeninger og andre bidragsytere rundt i Norge, som har arbeidet iherdig siden oppstarten av registeret i januar 2016. Dette arbeidet er imidlertid langt fra ferdig.

Målet er at i løpet av ett år skal alle norske sjøfolk som seilte i den norske uteflåten (Nortraship) være registrert. Så starter arbeidet med å registrere de øvrige krigsseilerne: de som seilte i hjemmeflåten, marinen og utenlandske sjøfolk på norske skip. Krigsseilerregisteret vil trolig passere 45 000 krigsseilere før alle kan sies å være minnet gjennom dette digitale monumentet.

For mer informasjon, ta kontakt med:

- Prosjektkoordinator Simen Zernichow, tlf: 41 56 42 49, [email protected]

- Faglig leder Bjørn Tore Rosendahl, tlf: 92 08 92 18, [email protected]