Kjønn og krig

Overgripende tema for ulike prosjekter som skal undersøke kjønnsdimensjonens betydning for minner, erfaringer, historieskrivning og litteratur, forståelse og politikk knyttet til annen verdenskrig og dens virkningshistorie.