Gaveforsterkningsmidler til Stiftelsen Arkivet

Gaveforsterkningsmidler til Stiftelsen Arkivet

Stiftelsen Arkivet er i dag tildelt kr 143.750,- i gaveforsterkningsmidler fra Kulturdepartementet. Basert på tidligere gaver fra Spareskillingfondet, Sparebanken Sør og Fritt Ord - mottar vi i dag ekstra midler til utvikling av ny utstilling "Brennpunkt Arkivet". Dette gjør at vi kan ferdigstille utstillingen slik vi ønsker frem mot åpningen 9. april uttaler direktør Audun Myhre.

Pengegaver til kunst- og kulturvirksomheter*, hjemmehørende og som har sitt virke i Norge, utløser en statlig gaveforsterkning til mottakeren på normalt 25 prosent av gavebeløp som er mottatt av private givere.

Stiftelsen Arkivet har tidligere mottatt kr 425.000,- fra Spareskillinsgfondet, kr 100.000,- fra Fritt Ord og kr 50.000,- fra Sparebanken Sør til utvikling av ny hovedutstilling.
Dette er grunnlaget for at vi nå mottar kr 143.750,- i gaveforsterkningsmidler fra Kulturdepartementet. Midler som kommer ekstra godt med til utviklingen av utstillingen.
Deler av utstillingen i Gestapo-kjelleren har stått mer eller mindre uforandret siden åpningen i 2001. Det bærer den preg av, og Stiftelsen Arkivet er inne i en prosess hvor mye av de eksisterende utstillingslokalene i løpet av dette skoleåret vil bli byttet ut.
9. april 2016 er datoen for utstillingsåpning av Brennpunkt Arkivet, og vi håper og tror at de museale grepene som gjøres i denne prosessen, vil være med å løfte besøkendes opplevelse av kjelleren til et helt nytt nivå. Innovative løsninger og forskningsbasert innhold vil prege den nye utstillingen, og vi gleder oss til å presentere Brennpunkt Arkivet for tusenvis av elever og andre besøkende i årene som kommer.