Forskning

Forskning

Forskningen ved Stiftelsen Arkivet skal produsere ny kunnskap som kan bidra til kunnskapsutvikling på relevante fagområder.

Forskningen belyser ulike sider ved historien, for å bidra til læring, minne og kritisk refleksjon. Historiene om hva som hendte på Arkivet under 2. verdenskrig representerer en forpliktelse til læring. Gjennom tverrfaglig forskning søke vi svar på historiske og samtidige problemfelt som radikalisering, antidemokratiske strømninger og menneskeforakt.  Kunnskapen kommer til anvendelse i forebyggende arbeid gjennom holdningsdannelse og undervisning ved Stiftelsen Arkivet.  

For informasjon kontakt: Forskningsleder Kjetil Grødum [email protected]