“Englandsfarere - 80 år etter”

“Englandsfarere - 80 år etter”

I 1940 og 1941 reiste 20 mindre båter med til sammen 88 personer om bord fra kysten av Agder med mål om Storbritannia og friheten. 17 båter klarte overfarten, to båter forsvant, mens en båt med fatale konsekvenser ble oppdaget og brakt til land av tyske myndigheter. “Englandsfarere - 80 år etter” skal gjøre en liknende tur i 2020, for å hedre de opprinnelige Englandsfarerne og gjøre deres historie kjent. 19. mars kommer grunnbesetningen til ARKIVET for å snakke om prosjektet. Etterpå vises filmen "Englandsfarere" (1946).

Overfarten skal gjøres i en tresjekte på ca. 23 fot, og grunnbesetningen vil være Jarle Føreland, Erik Gran Kvaase og Geir Tony Teigland. De kommer på ARKIVET for å fortelle mer om planene for reisen, forberedelsene og motivasjonen for å gjøre dette i dag.

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter 19. mars kl. 19.00
Inngang kr. 100,-