En gledens dag for ARKIVET

En gledens dag for ARKIVET

Budsjettforhandlingene mellom KrF og regjeringspartiene har resultert i både tilskudd til nybygget og økte driftsmidler med henholdsvis kroner 3,4 og 1,25 millioner som skal fordeles mellom ARKIVET, Narviksenteret og Falstadsenteret. Med dette bekrefter de fire partiene viktigheten av det holdningsskapende arbeidet ARKIVET gjør for et samfunn med større rom for menneskeverd. Det følger forpliktelse med et slikt vedtak. Gjennom forskning, dokumentasjon og formidling
bidrar disse tilskuddene til at ARKIVET i ytterligere grad vil være et utdanningssenter for fremtidsrettet fredsarbeid.