Det som var, er;

Romanforfatter Geir Stian Ulstein og kunstfotograf Tor Simen Ulstein fikk tidligere i år midler fra
Norsk forfattersentrum til å gjøre en fotosafari i konsentrasjonsleirer fra Den andre verdenskrigen.
Gjennom fotosafarien har de tatt sikte på å lage en utstilling som kombinerer foto med tekst.
Prosjektet har arbeidstittelen «Det som var, er».
 
Utstillingen består av 12 svart/hvitt fotografi er. Bildene viser ruiner av konsentrasjonsleirer i
Polen, og ble tatt i vinter med mellomformat og fremkalles manuelt. I kombinasjon med bildene vil
det være korthogde setninger som spiller på hva konsentrasjonsleirene var, men samtidig speiler
at ondskapen fi nnes like levende den dag i dag.
 
Ulstein & Ulsteins bestefar satt i fangenskap i ulike konsentrasjonsleire under krigen, og dette er
forhistorien til deres interesse for temaet. Deres bestefars skjebne under krigen er skildret i
romanen Piggtrådroser (Gyldendal 2007).