Stiftelsen Arkivet arrangerte Nordens største holocaustmarkering

Stiftelsen Arkivet arrangerte Nordens største holocaustmarkering

For fjerde år på rad arrangerte Stiftelsen Arkivet Holocaustdagen den 27. januar med et stort arrangement i samarbeid med Røde Kors, FN-sambandet Sør og Kristiansand kommune. Over 600 niendeklassinger fra Kristiansand fikk et heldags undervisningsopplegg i Fønix kino med fokus på Holocaust, folkemord, rasisme og diskriminering.

Terroren og massakren i Oslo og på Utøya 22. juli i fjor var et tankevekkende bakteppe i år, og lederen for Nasjonal støtteforening etter 22. juli, Trond Blattmann, holdt en sterk appell om hva som kan skape grobunn for rasisme og diskriminering.

I løpet av dagen lærte elevene om Holocaust gjennom Mona Levins historie om hennes egen families dramatiske flukt fra Norge til Sverige under den andre verdenskrig. I en av dagens fire undervisningsstasjoner fortalte Stiftelsen Arkivet om Holocaust på Agder – en del av vår lokale historie som har vært lite omtalt. Andre aspekter ved nazismens grusomheter ble berørt gjennom teaterstykket “Kuan Yin” og filmen “Napola – der Führers Elite”.

Dagsaktuelle perspektiver ble fremhevet gjennom de tre øvrige undervisningsstasjonene: FN-sambandet Sør holdt foredrag om folkemord, og både Forum for Levande Historia i Stockholm og Røde Kors involverte elevene i aktiviteter som handlet om å ta stilling og reagere mot urettferdighet.

Hvor mange jøder bodde på Agder før andre verdenskrig? Dette spørsmålet ble stilt på Stiftelsen Arkivets stasjon under markeringen av holocaustdagen i Kristiansand. 25 elever ble tatt opp på scenen som en illustrasjon til de 25 jødene som bodde på Agder. Dette tydeliggjorde at bak hvert nummer var det en person med sin egen historie. Videre fikk elevene innblikk i flere av Agder-jødenes skjebne. Hva skjedde med dem? Og kan man si at holocaust fant sted på Agder?

 

Les mer om markeringen av holocaustdagen i Kristiansand på holocaustdagen.no