Booking skoler

Vi setter stor pris på at dere ønsker å besøke Arkivet. For å tilrettelegge for en så lærerik og god dag som mulig, ber vi dere å informere oss om følgende: