Bjørn Tore Rosendahl disputerer

Bjørn Tore Rosendahl disputerer

2. februar disputerte Bjørn Tore Rosendahl som første ph.d.-student i historie ved Universitetet i Agder. Avhandlingen er artikkelbasert og skrevet på engelsk. Tittelen er «Seafarers or war sailors? The ambiguities of ensuring seafarers’ services in times of war in the case of the Norwegian merchant fleet during the Second World War». Rosendahl er Faglig leder for Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, som også har finansiert ph.d.-prosjektet.

Avhandlingen undersøker hvordan den norske London-regjeringen og statsrederiet Nortraship  mobiliserte og håndterte både norsk og utenlandsk mannskap i den norske handelsflåten under andre verdenskrig.

Et av funnene er at deportasjoner av sjøfolk fra USA og opprettelsen av norske sjøfartsdomstoler i Storbritannia ble gjort for at norske sjøfolk seilte på norske skip.

Et annet hovedfunn er at Storbritannia hadde avgjørende innflytelsen over sjøfolkenes situasjon.

I tillegg bidrar avhandlingen med helt ny kunnskap om bruken av utenlandske sjøfolk, som den norske handelsflåten var helt avhengig av under krigen, men som har vært glemt i tiden etterpå og lite forsket på. Kinesiske sjøfolk var f.eks. den største gruppen av utenlandske sjøfolk da krigen startet i 1940, men streiker og voldsomme konflikter førte til at kinesere ble byttet ut med andre utenlandske sjøfolk.

Et gjennomgående funn i avhandlingen er at den norske politikken overfor sjøfolkene skjedde i spenningen mellom normalitet og krig. Det førte til at sjøfolkene ble håndtert vekselsvis som ordinære sjøfolk eller krigsseilere.

Les mer om disputasen på UiA sin hjemmeside her