Årsmøte ARKIVETS venneforening

Årsmøte Arkivets Venneforening
21. mars kl 1800
Arkivet – Pål Eiken
Saker som ønskes behandlet på årsmøte på sendes til [email protected] innen 7. mars
Styret

Medlemstur for Venneforeningen 21. – 27. august 2019
Irland og Nord-Irland. Se program under "reiser" i venstre kolonne.

Etter ordinære årsmøtesaker er behandlet blir det foredrag med Tarjei Leer-Salvesen «Fake News – hva gjøre det med demokratiet vårt?»