Arkivets historie

Arkivet har en sammensatt historie. Fra et tidsmoderne statsarkiv i 1935, via krigens dramatiske år, fram til slik ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter framstår i dag: Et framtidsrettet senter for historieformidling og fredsbygging.

 

1935

8. mars blir Statsarkivet i Kristiansand innviet. Det er Jacob Friis som er statsarkivar. Statsarkivet er bygget i funksjonalistisk stil. Med utsikt over innseilingen til Kristiansand hadde Arkivet en sentral plassering.

1940

10. april: Statsarkivet okkuperes av tyske soldater. Det var tyske luftvernsoldater som holdt til i bygningen i 1940. De mest brukte arkivsakene var brakt i sikkerhet til Lyngdal straks krigen brøt ut. 

 

6. desember: Deler av bygningen frigis til statsarkiv og lesesalen åpnes for gjester.

1942

Sjefen for det tyske sikkerhetspolitiet i Kristiansand Rudolf Kerner, overtar Arkivet som hovedkvarter.  Bygges plassering, tjukke murvegger, mange etasjer og rom gjorde det til et interessant lokale. Det blir innredet celler og torturkammer i bygningen, og arresterte fra hele Sørlandet blir brakt inn. Arkivet blir til "Skrekkens hus" og "Torturens høyborg."

1945

8. mai: Arkivet blir overtatt av hjemmestyrkene, og senere tilbakeført til Statsarkivet.

1993

Sørlandets Krigsminneforening, under ledelse av Kai Erland, blir kjent med at det skal bygges nytt statsarkiv, og sender brev til Vest-Agder fylkeskommune, Riksantikvaren og Kristiansand kommune med forslag om at bygningen bør bli et minnested for landsdelen.  

1997

Statsarkivet flytter til nye lokaler på Prestheia i Kristiansand. Sørlandet Krigsminneforening etablerer en aksjonskomité som protesterer mot at Arkivet skal legges ut til salg på det åpne marked.

1998

24 august: Aksjonskomiteen for Arkivet blir etablert som stiftelse: "Stiftelsen Arkivet"

Målsettingen er: " Å skape et informasjonssenter for landsdelens okkupasjonshistorie og et senter for fremtidsrettet fredsarbeid, samt søke samlokalisering og samarbeid med Røde-Kors, Amnesty, FN-sambandet og andre humanitære og fredsbevarende organisasjoner".

1999

9. april: Bygget blir overlevert til Stiftelsen Arkivet fra Statsbygg. Stortingsmannen Osmund Faremo blir Stiftelsen Arkivets første styreleder. Faremo satt selv arrestert på Arkivet. Han ble arrestert i 1943 for medlemskap i en illegal motstandsgruppe. Han ble utsatt for tortur på Arkivet før han ble sendt til tyske konsentrasjonsleirer som NN-fange.

2001

8. mai: Etter omfattende restaureringsarbeid, blir senteret åpnet. I kjelleren rekonstrueres Gestapohovedkvartereret. Her illustreres og fortelles motstanden mot nazifiseringen og de metodene Gestapo brukte. Stiftelsen Arkivet tilbyr skoleklasser omvisning. Humanitære og fredsbavarende organisasjoner flytter inn og bidrar til å aktualisere historien fra kjelleren.

2005

Arkivet blir offisiell samarbeidspartner med Robben Island Museum i Sør -Afrika. Institusjonene blir enig om å utveksle omvisere, og samarbeidsprosjekter innen kultur, utdanning og forskning blir startet opp. Tidligere Robben Island fange Sipho Msomi var stasjonert på Arkivet i 2007. Han arbeidet blant annet som omviser hvor han trakk paralleller fra sine egne erfaringer og torturen som skjedde på Arkivet.

2006

Stiftelsen Arkivet inngår samarbeid med det tidligere tortursenteret, Tuol Sleng Genocide Museum i Kambodsja.

Den nasjonale Frivillighetsprisen tildeles omvisergruppa på Arkivet.

2014

I 2014 gjennomgikk Arkivets fasade en helt påkrevet opprustning, men enda viktigere er de indre fasilitetene. Årlig besøkes Arkivet av flere tusen skoleelever og andre besøkende. Stiftelsen Arkivet ønsker å nå et enda større publikum, men virksomheten begrenses av byggets fysiske rammer. Med utgangspunkt i vår visjon om «Større rom for menneskeverd» arbeider derfor Stiftelsen Arkivet med å utvikle planer og sikre finansiering til en større og etterlengtet ombygging.

2016

 ​9. april 2016 åpnet en ny permanent utstilling ved Stiftelsen Arkivet.

2018

1. februar åpnet det nye ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

 

Kilder: Stiftelsen Arkivet, Statsarkivet i Kristiansand.
Foto: Stiftelsen Arkivet, Statsarkivet i Kristiansand.