Allied Seafarers in the Second World War

av Bjørn Tore Rosendahl (red.)
349,-

For første gang er historien om krigsseilerne fra de ulike allierte land samlet i én bok. Flere hundre tusen sjøfolk fra ulike nasjoner seilte i den alliert handelsflåte under andre verdenskrig, og ga med det et avgjørende bidrag til de alliertes krigsinnsats. Til tross for dette, er det altså ikke tidligere vært laget en bok som ser på de alierte krigsseilerne samlet.

 
11 forfattere fra 7 forskjellige land har bidratt i den engelskspråklige antologien. Redaktør er Bjørn Tore Rosendahl, faglig leder (PhD) ved Norsk senter for krigsseilerhistorie på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Boken er en del av Norsk senter for krigsseilerhistorie sitt ønske om å sette krigsseilerhistorien inn i et internasjonalt perspektiv og skape et internasjonalt faglig nettverk for denne delen av krigshistorien.
 
Her er en oversikt over de ulike bidragene i boken:
- Tony Lane: “British surveillance of allied seamen”
- G. H. Bennett: “A Very Different Experience: Merchant Seamen on British Coastal Convoys 1940–45”
- Bjorn Tore Rosendahl: “How to secure the participation of a foreign civilian workforce in times of war. Norwegian authorities and the use of foreign seafarers during the Second World War”
- Gopalan Balachandran: “Indian seafarers in the Empire’s Wars: World Wars I and II
- Yvonne and Charles Foley: Chinese in the British merchant fleet”
- George J. Billy: “Unique Challenges to the American Merchant Marine in World War II”
- Milan Gulić: “Yugoslav seamen during Second World War II”
- John Paloubis: “Hellenic Merchant Marine in World War II”
- Saskia Klooster: “Important, Yet Overlooked: an Overview of the Dutch Merchant Fleet in the Second World War”
- May-Brith Ohman Nielsen: “Seafarers of the Second World War.Some reflections on the emergence of an international field of historical research”
 

 

Bestill boken

Bøkene sendes deg i posten, i oppkrav. Pass på å fylle ut alle fltene med riktig informasjon.

 
Allied Seafarers in the Second World War