8 millioner til nybygg

8 millioner til nybygg

Tirsdag gikk Hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder inn for å støtte planene om 8 millioner kroner til renovering og nybygg. Dette er første steg på veien til realiseringen av nybygget, Dialog.

Etter arkitektkonkurranse i 2010 vant arkitektfirmaet Reiulf Ramstad Arkitekter As med vinnerutkastet ”Dialog”. Et nytt bygg vil øke kapasiteten fra 1400 til 2400 kvadratmeter. Nybygget er planlagt å koste 80 millioner kroner.
 
Vedtaket fra tirsdagens møte i kulturutvalget betinger at Fylkestinget støtter vedtaket i neste møte 24. april. Betingelsen heter at prosjektet fullfinansieres.
 
Bevilgningene vil bli innarbeidet i økonomiplaner for perioden 2016 til 2019.
Det er ventet at Kristiansand og Aust-Agder fylkeskommune følger opp.

Les mer om prosjektet Større rom for menneskeverd.

Vil gi 8 millioner til Arkivet. Fvn.no 28.03.2012