70 år siden deportasjonen av norske jøder

70 år siden deportasjonen av norske jøder

Det er 70 år siden 772 norske jøder ble deportert. Kun 34 av disse overlevde. Hva skjedde med jødene fra Agder?

I 2011 stod Stiftelsen Arkivet bak boka ”Jakten etter jødene på Agder”, om jødenes ukjente historie på Sørlandet under andre verdenskrig. For også lengst sør i Norge bodde det jøder som ble forfulgt og arrestert i årene 1940-1945. I boken presenteres for første gang en fullstendig oversikt over hvor mange jøder som oppholdt seg på Agder i løpet av krigsårene. Samlet sett gir disse fortellingene et viktig bidrag til å forstå jøders livsbetingelser i Norge i det 20. århundre. Dessuten understrekes betydningen av å se hvert enkelt individ som unikt. Alle personene som trekkes fram i boka har stått overfor vanskelige valg, og det er disse valgene boka egentlig handler om.

Boken forteller historier om jøder som flyktet og om nordmenn som hjalp dem. Men viser også at enkelte sørlendinger gjerne hjalp til i nazistenes forsøk på total tilintetgjørelse av de norske jødene.

Kjøp boken: her

 I kjølvannet av bokprosjektet har Stiftelsen arkivet utviklet et undervisningsopplegg for videregående med samme tittel. Les mer: her