D/S «Hestmanden» skal bli mer tilgjengelig

D/S «Hestmanden» skal bli mer tilgjengelig

Den store interessen for å få formidlet krigsseilernes historie om bord på D/S «Hestmanden» har vært utrolig hyggelig. Dessverre er sikkerhetskravene som stilles på båten så høye at vi ikke har anledning til å ta imot bestillinger på omvisninger.

Da D/S «Hestmanden» ble bygget i 1911, var det aldri tanke om at det skulle oppholde seg mennesker i lasterommene. Der skulle det naturligvis bare være last. Og dagens krav til rømningsveier i forsamlingslokaler eksisterte naturligvis heller ikke.

Skipet er nå restaurert etter antikvariske prinsipper – men det er ennå ikke tilrettelagt for formidling. Brannvesenet stiller blant annet krav til at trapper i forsamlingslokaler skal være 1,2 meter brede og til at det skal være rømningsvei ut av skipet med samme bredde, for eksempel som inngang gjennom et hull i skutesiden.

Stiftelsen Arkivet drømmer om å kunne formidle krigsseilernes historie ved å tilby et spennende kulturelt program med teater, konserter, film og foredrag i nedre lasterom. Dagens sikkerhetskrav tillater oss derimot kun å ha ti personer med ned i lasterommet om gangen, sammen med en omviser som kjenner nødutgangene godt. Vi må derfor vente med tilbudet, men det kommer!

Vi har lov til å ta imot flere grupper à ti personer om bord. For tiden er vi tre ansatte i formidlingsprosjektet «Krigsseilerne». Siden vi trenger fire personer for å kunne ta imot en skoleklasse, tre formidlere og en sikkerhetsansvarlig, har vi for tiden ikke anledning til å ta imot bestillinger på formidling om bord. I begrensede perioder kommer vi likevel til å rekruttere personer utenfor prosjektet vårt slik at vi kan tilby formidlingsaktiviteter om bord, både for skoler og andre. Dette kommer vi til å informere godt om.

Det arbeides med å tilrettelegge skipet slik at vi forhåpentligvis allerede i løpet av 2012 bli et levende skip med både undervisning og kulturelle aktiviteter om bord.

Formidlingsaktivitetene om bord vil løpende bli presentert her på våre hjemmesider. Undervisningstilbud vil også bil sendt ut til skolene i regionen.