Jon Michelet-mastergradsstipend

Jon Michelet-mastergradsstipend

Polstjernefondet og Norsk senter for krigsseilerhistorie ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand, utlyser i fellesskap et stipend på 20 000 kroner til mastergradsstudenter som skal skrive en masteroppgave som kan bidra til ny kunnskap om krigsseilernes historie. Årlige søknadsfrister: 1. februar og 1. september.

I tillegg til selve stipendet, vil studenten får tilbud om å være en del av et relevant fagmiljø gjennom muligheten til en kontorplass ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand, hvor Norsk senter for krigsseilerhistorie holder til. Studenten vil også få tilgang til NSK sitt arkiv og bibliotek, som også inkluderer Jon Michelets arkiv og bibliotek fra arbeidet med krigsseilereposet «En sjøens helt». De faglige ansatte ved NSK vil også kunne tilby råd og veiledning, som et supplement til den formelle veilederen som studenten har ved sitt universitet eller høgskole.

Søknadskriterier:

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av stipend:

  • Masteroppgaven må bidra til ny og relevant kunnskap av høy faglig kvalitet.
  • Tema for oppgaven må ha tilknytning til sjøfolk som seilte i handelsflåten under 2. verdenskrig. Det inkluderer norske sjøfolk i hjemme- og uteflåten og på utenlandske skip, og det gjelder utenlandske sjøfolk på norske skip. Tema for oppgaven kan også knytte seg til familiene til disse sjøfolkene.
  • Tematikken for oppgaven må ikke nødvendigvis være knyttet til perioden 1939-1945. Krigsseilernes historie etter krigen er også relevant.
  • Internasjonale og/eller komparative perspektiver er en fordel, men kan oppveies av andre perspektiver som er nyttige eller nyskapende.
  • Det legges ingen begrensninger på hva slags fag studenten skriver sin oppgave innenfor, så lenge kriteriene for stipendet for øvrig oppfylles.

les mer herhttps://arkivet.no/jon-michelet-mastergradsstipend