ARKIVET søker nye medarbeidere

ARKIVET søker nye medarbeidere

ARKIVET er et nasjonalt freds- og menneskerettighetssenter. Med utgangspunkt i andre verdenskrig utvikler, formidler og anvender vi kunnskap som skaper større rom for menneskeverd. I 2018 ble ARKIVET utvidet med et nytt bygg og behovet for flere ansatte har økt. Vi har nå gleden av å lyse ut tre nye stillinger:

Samlingsforvalter/konservator (100%)

Formidler med ansvar for bibliotek (100%)

Service- og driftsmedarbeider (60%)