Desember på ARKIVET

I desember inviterer vi til våre faste søndagsomvisninger, åpent folkedialogmøte, julequiz og engasjerende opplevelsesforestilling for hele familien.

Nytt årsskrift om mot

Gjennom fagartikler og personlige beretninger, gir årsskriftet leseren et innblikk i hva mot er og hvordan modige handlinger virker inn både på eget liv og på samfunnet som helhet.

Jubileumshøst - ARKIVET 20 år

I høst markerer vi at 20 år har gått siden ARKIVETs drift fikk sin formelle åpning, 8. mai 2001. Vi feirer med et innholdsrikt publikumsprogram.